Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 11731
Jakost vod - Stanovení bakterií rodu Legionella

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Detection and enumeration of Legionella
Třídicí znak:757881
Schválena:9.1.2002
Vydána:1.2.2002
Účinnost od:1.3.2002
Platnost ukončena:1.2.2018
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 11731:1998
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:163 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama