Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 900
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan vápenatý

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Calcium hypochlorite
Třídicí znak:755834
Schválena:5.1.2015
Vydána:1.2.2015
Účinnost od:1.3.2015
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:412 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama