Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 12890
Jakost vod - Stanovení toxicity pro embryonální a larvální stadia sladkovodních ryb - Semistatická metoda

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of toxicity to embryos and larvae of freshwater fish - Semi-static method
Třídicí znak:757763
Schválena:25.11.2010
Vydána:1.12.2010
Účinnost od:1.1.2011
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:274 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama