Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 5667-17
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 17: Návod pro odběr vzorků nerozpuštěných látek z velkých objemů vzorku

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Sampling - Part 17: Guidance on sampling of bulk suspended solids
Třídicí znak:757051
Schválena:20.1.2010
Vydána:1.2.2010
Účinnost od:1.3.2010
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:399 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama