Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12897
Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané uzavřené zásobníkové ohřívače vody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water supply - Specification for indirectly heated unvented (closed) storage water heaters
Třídicí znak:755360
Schválena:15.11.2016
Vydána:1.1.2017
Účinnost od:1.2.2017
Platnost ukončena:1.7.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1002 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama