Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16037
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensíran sodný

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hydrogen sulfate
Třídicí znak:755660
Schválena:12.12.2012
Vydána:1.1.2013
Účinnost od:1.2.2013
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:424 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele