Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14671
Charakterizace kalů - Úprava vzorků pro stanovení extrahovatelných amonných iontů s použitím 2 mol/l roztoku chloridu draselného

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Characterization of sludges - Pre-treatment for the determination of extractable ammonia using 2 mol/l potassium chloride
Třídicí znak:758019
Schválena:21.12.2006
Vydána:1.2.2007
Účinnost od:1.3.2007
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14671:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:186 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama