Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14407
Kvalita vod - Návod pro identifikaci a kvalifikaci bentických rozsivek z vodních toků a jezer

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Guidance for the identification and enumeration of benthic diatom samples from rivers and lakes
Třídicí znak:757722
Schválena:20.10.2014
Vydána:1.12.2014
Účinnost od:1.1.2015
Platnost ukončena:1.4.2015
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:407 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama