Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 752
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Management stokového systému

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Drain and sewer systems outside buildings - Sewer system management
Třídicí znak:756110
Schválena:7.5.2019
Vydána:1.6.2019
Účinnost od:1.7.2019
Počet stran:76
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1490 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama