Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14652+A1
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení membránové filtrace - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water conditioning equipment inside buildings - Membrane separation devices - Requirements for performance, safety and testing
Třídicí znak:755466
Schválena:7.1.2008
Vydána:1.1.2008
Účinnost od:1.2.2008
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1403 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama