Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15843
Jakost vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie řek

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Guidance standard on determining the degree of modification of river hydromorphology
Třídicí znak:757725
Schválena:21.6.2010
Vydána:1.7.2010
Účinnost od:1.8.2010
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:283 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama