Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12904
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Křemenný písek a křemenný štěrk

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Products used for treatment of water intended for human consumption - Silica sand and silica gravel
Třídicí znak:755704
Schválena:1.9.2005
Vydána:1.10.2005
Účinnost od:1.11.2005
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12904:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:180 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama