Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15096
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Hadicové spojky se zavzdušňovací armaturou - DN 15 do DN 25 včetně - Skupina H, druhy B a D - Všeobecné technické specifikace

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Hose Union anti-vacuum valves - DN 15 to DN 25 inclusive Family H, type B and D - General technical specification
Třídicí znak:755429
Schválena:29.7.2008
Vydána:1.8.2008
Účinnost od:1.9.2008
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:535 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama