Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1295-1
Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Obecné požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Structural design of buried pipelines under various conditions of loading - Part 1: General requirements
Třídicí znak:750210
Schválena:7.2.2020
Vydána:1.3.2020
Účinnost od:1.4.2020
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:387 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama