Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12912
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Baryt

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Products used for the treatment of water intended for human consumption - Barite
Třídicí znak:755712
Schválena:9.2.2006
Vydána:1.3.2006
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.7.2013
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12912:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:197 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama