Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P ISO/TS 28581
Kvalita vod - Stanovení vybraných nepolárních látek - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of selected non-polar substances - Method using gas chromatography with mass spectrometric detection (GC-MS)
Třídicí znak:757592
Schválena:26.8.2013
Vydána:1.9.2013
Účinnost od:1.10.2013
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:339 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama