Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 6406
Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení (ZZ) vypouštěnými do stokové sítě pro veřejnou potřebu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Wastewater discharge and treatment from health facilities
Třídicí znak:756406
Schválena:16.1.2020
Vydána:1.2.2020
Účinnost od:1.3.2020
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:398 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama