Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:75 70 Jakost vod. Odběr vzorků


bylo nalezeno 35 norem

ČSN P ISO/TS 13530
Jakost vod - Návod na řízení kvality chemického a fyzikálně-chemického rozboru vod
Třídicí znak:757010
Účinnost od:1.3.2010

ČSN P CEN/TS 16800
Směrnice pro validaci fyzikálně-chemických analytických metod
Třídicí znak:757011
Účinnost od:1.10.2017

ČSN P CEN/TS 16800
Návod pro validaci fyzikálně-chemických analytických metod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757011
Účinnost od:1.8.2016
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN 16493
Kvalita vod - Nomenklatorické požadavky pro zaznamenávání údajů o biodiverzitě, taxonomických seznamů a určovacích klíčů
Třídicí znak:757012
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 16164
Kvalita vod - Návod pro navrhování a výběr určovacích klíčů
Třídicí znak:757013
Účinnost od:1.9.2013

ČSN ISO 29201
Kvalita vod - Variabilita výsledků zkoušek a nejistota měření u mikrobiologických metod
Třídicí znak:757014
Účinnost od:1.2.2013

ČSN EN ISO 13843
Kvalita vod - Požadavky na určení výkonnostních charakteristik kvantitativních mikrobiologických metod
Třídicí znak:757015
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN ISO 13843
Kvalita vod - Požadavky na určení výkonnostních charakteristik kvantitativních mikrobiologických metod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757015
Účinnost od:1.2.2018
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN EN ISO 17994
Kvalita vod - Požadavky na porovnání relativní výtěžnosti mikroorganismů stanovených dvěma kvantitativními metodami
Třídicí znak:757017
Účinnost od:1.9.2014

ČSN EN 16101
Kvalita vod - Návod pro mezilaboratorní porovnávání pro ekologická hodnocení
Třídicí znak:757019
Účinnost od:1.5.2013

ČSN EN 16260
Kvalita vod - Vizuální průzkumy mořského dna pomocí dálkově ovládaného a/nebo vlečeného zařízení pro sběr údajů o životním prostředí
Třídicí znak:757020
Účinnost od:1.5.2013

TNI 75 7021
Kvalita vod - Metoda přídavků standardu
Třídicí znak:757021
Účinnost od:1.2.2014

ČSN ISO 11352
Kvalita vod - Odhad nejistoty měření na základě údajů z validace a řízení kvality
Třídicí znak:757032
Účinnost od:1.10.2018

ČSN EN ISO 5667-3
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.2.2019

ČSN EN ISO 5667-3
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Návod pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:1.10.2013

ČSN EN ISO 5667-3
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.10.2013
Platnost ukončena:1.2.2019
Opravy:*1 12.13

ČSN EN ISO 5667-6
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.4.2017
Změny:*A11 11.20

ČSN EN ISO 5667-13
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.12.2011

ČSN EN ISO 5667-14
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.4.2017

ČSN EN ISO 5667-15
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.4.2010

ČSN EN ISO 5667-16
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 16: Návod pro biologické zkoušení vzorků
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.12.2017

ČSN EN ISO 5667-23
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 23: Návod pro pasivní odběr vzorků v povrchových vodách
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.10.2011

ČSN ISO 5667-4
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.7.2018

ČSN ISO 5667-5
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven vody a z vodovodních sítí
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.6.2008

ČSN ISO 5667-6
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.6.2008
Platnost ukončena:1.4.2017

ČSN ISO 5667-11
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 11: Návod pro odběr vzorků podzemních vod
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.8.2012

ČSN ISO 5667-12
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 12: Návod pro odběr vzorků dnových sedimentů z řek, jezer a z oblastí ústí řek
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.9.2018

ČSN ISO 5667-17
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 17: Návod pro odběr vzorků nerozpuštěných látek z velkých objemů vzorku
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.3.2010

ČSN ISO 5667-20
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování - Shoda s limity a systémy klasifikace
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.1.2019

ČSN ISO 5667-20
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování - Shoda s limity a systémy klasifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.7.2017
Platnost ukončena:1.1.2019

ČSN ISO 5667-21
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 21: Návod pro odběr vzorků pitné vody dodávané cisternami nebo jinými způsoby než vodovodní sítí
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.9.2011

ČSN ISO 5667-22
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 22: Návod pro navrhování a instalaci objektů pro monitoring podzemní vody
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.7.2017

ČSN ISO 5667-24
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 24: Návod pro auditování vzorkování
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.10.2018

ČSN ISO 5667-24
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 24: Návod pro provádění auditů odběru vzorků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.7.2017
Platnost ukončena:1.10.2018

ČSN EN 17075
Kvalita vod - Obecné požadavky a postupy zkoušení výkonnosti pro vybavení k monitoringu vod - Měřicí zařízení
Třídicí znak:757060
Účinnost od:1.9.2019

 
 
Reklama