Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN 14654-1
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola provozu - Část 1: Obecné požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Drain and sewer systems outside buildings - Management and control of activities - Part 1: General requirements
Třídicí znak:756902
Schválena:3.6.2021
Vydána:1.7.2021
Účinnost od:1.8.2021
Platnost ukončena:1.10.2021
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:946 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama