Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16260
Kvalita vod - Vizuální průzkumy mořského dna pomocí dálkově ovládaného a/nebo vlečeného zařízení pro sběr údajů o životním prostředí

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Water quality - Visual seabed surveys using remotely operated and/or towed observation gear for collection of environmental data
Třídicí znak:757020
Schválena:13.2.2013
Vydána:1.4.2013
Účinnost od:1.5.2013
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:583 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama