Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 0101
Vodní hospodářství - Základní terminologie

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water management - Basic terminology
Třídicí znak:750101
Schválena:1.8.2003
Vydána:1.9.2003
Účinnost od:1.10.2003
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:253 kB
Změny:*Z1 4.09 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.4.2009
Věstník:4/2009
Účinnost od:1.5.2009
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:132 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama