Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 939
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina chlorovodíková

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Hydrochloric acid
Třídicí znak:755838
Schválena:4.4.2017
Vydána:1.5.2017
Účinnost od:1.6.2017
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:463 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama