Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1406
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Modifikované škroby

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Modified starches
Třídicí znak:755811
Schválena:19.2.2010
Vydána:1.3.2010
Účinnost od:1.4.2010
Platnost ukončena:1.7.2018
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:216 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama