Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12056-5
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gravity drainage systems inside buildings - Part 5: Installation and testing, instructions for operation, maintenance and use
Třídicí znak:756760
Schválena:1.6.2001
Vydána:1.6.2001
Účinnost od:1.7.2001
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12056-5:2000
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:138 kB
Změny:*Z1 5.03 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.5.2003
Věstník:5/2003
Účinnost od:1.6.2003
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:100 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama