Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7712
Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení biosestonu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Biological analysis - Determination of bioseston
Třídicí znak:757712
Schválena:15.1.2013
Vydána:1.2.2013
Účinnost od:1.3.2013
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2716 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama