Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 8192
Jakost vod - Zkouška inhibice spotřeby kyslíku aktivovaným kalem při oxidaci uhlíkatých látek a amoniakálního dusíku

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Test for inhibition of oxygen consumption by activated sludge for carbonaceous and ammonium oxidation
Třídicí znak:757731
Schválena:9.8.2007
Vydána:1.9.2007
Účinnost od:1.10.2007
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 8192:2007, EN ISO 8192:2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:455 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama