Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:75 67 Kanalizace. Vnitřní kanalizace


bylo nalezeno 19 norem


ČSN 75 6760
Vnitřní kanalizace
Třídicí znak:756760
Účinnost od:1.2.2014
Změny:*Z1 10.15

ČSN 75 6760
Vnitřní kanalizace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756760
Účinnost od:1.6.2003
Platnost ukončena:1.2.2014

ČSN EN 12056-1
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky
Třídicí znak:756760
Účinnost od:1.7.2001
Změny:*Z1 5.03

ČSN EN 12056-2
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet
Třídicí znak:756760
Účinnost od:1.7.2001
Opravy:*1 11.01
Změny:*Z1 5.03

ČSN EN 12056-3
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet
Třídicí znak:756760
Účinnost od:1.7.2001
Změny:*Z1 5.03, *Z2 1.14

ČSN EN 12056-4
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 4: Čerpací stanice odpadních vod - Navrhování a výpočet
Třídicí znak:756760
Účinnost od:1.7.2001
Změny:*Z1 5.03

ČSN EN 12056-5
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání
Třídicí znak:756760
Účinnost od:1.7.2001
Změny:*Z1 5.03

ČSN EN 12109
Vnitřní kanalizace - Podtlakové systémy
Třídicí znak:756761
Účinnost od:1.8.2000

ČSN EN 12050-1 ed. 2
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi
Třídicí znak:756762
Účinnost od:1.9.2016

ČSN EN 12050-1 ed. 2
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756762
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.9.2016

ČSN EN 12050-2 ed. 2
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií
Třídicí znak:756762
Účinnost od:1.9.2016

ČSN EN 12050-2 ed. 2
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756762
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.9.2016

ČSN EN 12050-3 ed. 2
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 3: Čerpací stanice s omezeným použitím
Třídicí znak:756762
Účinnost od:1.9.2016

ČSN EN 12050-3 ed. 2
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 3: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi s omezeným použitím
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756762
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.9.2016

ČSN EN 12050-4 ed. 2
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 4: Zpětné armatury pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií
Třídicí znak:756762
Účinnost od:1.11.2016

ČSN EN 12050-4 ed. 2
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 4: Zpětná armatura pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756762
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.11.2016

ČSN EN 16941-1
Zařízení pro využití nepitné vody na místě - Část 1: Zařízení pro využití srážkových vod
Třídicí znak:756781
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN 16941-1
Systémy pro využítí nepitné vody na místě - Část 1: Systémy pro využití dešťových vod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756781
Účinnost od:1.8.2018
Platnost ukončena:1.1.2019

ČSN 75 6790
Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový odkliz statkových hnojiv - Vnitřní stájová kanalizace
Třídicí znak:756790
Účinnost od:1.12.2001

 
 
Reklama