Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12386
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran měďnatý

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Copper sulfate
Třídicí znak:755871
Schválena:27.12.2005
Vydána:1.1.2006
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12386:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:255 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama