Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7600
Kvalita vod - Stanovení radionuklidů - Obecná ustanovení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of radionuclides - General provisions
Třídicí znak:757600
Schválena:20.5.2013
Vydána:1.6.2013
Účinnost od:1.7.2013
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:181 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama