Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 11423-1
Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 1: Metoda head-space a plynové chromatografie

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of benzene and some derivatives - Part 1: Head-space gas chromatographic method
Třídicí znak:757559
Schválena:8.1.2010
Vydána:1.2.2010
Účinnost od:1.3.2010
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:285 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama