Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16070
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Přírodní zeolit

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Products used for treatment of water intended for human consumption - Natural zeolite
Třídicí znak:755720
Schválena:10.9.2014
Vydána:1.10.2014
Účinnost od:1.11.2014
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:204 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama