Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 878
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinitý

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Aluminium sulfate
Třídicí znak:755801
Schválena:26.7.2016
Vydána:1.9.2016
Účinnost od:1.10.2016
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:424 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama