Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 5667-13
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Sampling - Part 13: Guidance on sampling of sludges
Třídicí znak:757051
Schválena:21.10.2011
Vydána:1.11.2011
Účinnost od:1.12.2011
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:338 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama