Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:


Normy z oboru "Stavba a energie"

bylo nalezeno 443 norem

ČSN ISO 6707-1
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730000
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.2.2009

ČSN P ISO 6707-1
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny
Třídicí znak:730000
Účinnost od:1.6.2018

ČSN P ISO 6707-1
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730000
Účinnost od:1.2.2009
Platnost ukončena:1.11.2015

ČSN P ISO 6707-1
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730000
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.6.2018

ČSN P ISO 6707-2
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky
Třídicí znak:730000
Účinnost od:1.6.2018

ČSN P ISO 6707-2
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730000
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.6.2018

ČSN EN 1990 NA ed. A
National Annex - Eurocode: Basis of structural design
Třídicí znak:730002
Účinnost od:1.6.2015

ČSN EN 1990 NA ed. A
National Annex - Eurocode: Basis of structural design
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730002
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.6.2015

ČSN EN 1990 ed. 2
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
Třídicí znak:730002
Účinnost od:1.6.2015

ČSN EN 1990 ed. 2
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730002
Účinnost od:1.3.2011
Platnost ukončena:1.6.2015

ČSN 73 0031
Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730031
Účinnost od:1.1.1990
Platnost ukončena:1.4.2010

ČSN ISO 2394
Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí
Třídicí znak:730031
Účinnost od:1.8.2016

ČSN 73 0033
Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro zatížení a účinky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730033
Účinnost od:1.1.1991
Platnost ukončena:1.4.2010

ČSN 73 0035
Zatížení stavebních konstrukcí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.5.1988
Platnost ukončena:1.4.2010
Změny:*a 8.91, *2 2.94, *Z3 10.06

ČSN EN 1991-3 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.12.2011

ČSN EN 1991-3
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.2.2008
Opravy:*1 7.13
Změny:*Z1 3.10

ČSN EN 1991-3
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN EN 1991-4 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 4: Silos and tanks
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.8.2013

ČSN EN 1991-4 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 4: Silos and tanks
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.6.2011
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN EN 1991-4 ed. 2
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.6.2018

ČSN EN 1991-4 ed. 2
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN EN 1991-4 ed. 2
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:1.6.2018

ČSN EN 1991-4
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.4.2008
Opravy:*1 1.11, *2 7.13, *3 5.18
Změny:*(NA ed. A) 9.08, *Z1 2.10, *Z2 3.10, *Z3 4.11, *Z4 5.11, *Z5 6.11

ČSN EN 1991-1-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.7.2011

ČSN EN 1991-1-1
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.4.2004
Opravy:UR 6.07, *1 2.10
Změny:*Z1 2.10, *Z2 3.10

ČSN EN 1991-1-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 1991-1-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 1991-1-2
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.9.2004
Opravy:*1 12.06, UR 6.07, *2 2.10, *3 5.13

ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.2.2017

ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.8.2012

ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.8.2012
Platnost ukončena:1.9.2013

ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.2.2017

ČSN EN 1991-1-3 ed. 2
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.7.2013
Změny:*A1 6.16

ČSN EN 1991-1-3
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.7.2005
Opravy:UR 6.07, *1 2.10
Změny:*Z1 10.06, *(NA/Z1 ed. A) 12.06, *(Z 2) 2.10, *Z3 3.10, *Z4 4.12, *Z5 6.13, *A1 6.16

ČSN EN 1991-1-4 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1- 4: General actions - Wind loads
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.8.2013

ČSN EN 1991-1-4 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1- 4: General actions - Wind loads
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.5.2013

ČSN EN 1991-1-4
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.5.2007
Opravy:UR 6.08, *1 9.08, *2 5.10, *3 1.11
Změny:*Z1 3.10, *A1 10.10, *Z2 11.11, *Z3 4.13

ČSN EN 1991-1-5 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.7.2011

ČSN EN 1991-1-5
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.6.2005
Opravy:UR 6.07, *1 2.10, *2 6.11
Změny:*Z1 2.10, *Z2 3.10

ČSN EN 1991-1-6 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1- 6: General actions - Actions during execution
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.8.2012

ČSN EN 1991-1-6 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions during execution
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.8.2012

ČSN EN 1991-1-6
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.11.2006
Opravy:*1 9.09, *2 6.13
Změny:*Z1 2.10, *Z2 3.10, *Z3 7.11, *Z4 4.12

ČSN EN 1991-1-7 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.12.2015

ČSN EN 1991-1-7 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:1.12.2015

ČSN EN 1991-1-7
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.1.2008
Opravy:*1 2.11
Změny:*Z1 3.10, *A1 5.15

ČSN ISO 12494
Zatížení konstrukcí námrazou
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.5.2010
Opravy:*1 1.11

ČSN EN 1998-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.10.2016

ČSN EN 1998-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.12.2014

ČSN EN 1998-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.12.2014
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN EN 1998-1 ed. 2
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.10.2013
Změny:*Z1 1.16

ČSN EN 1998-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.6.2012

ČSN EN 1998-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.6.2012

ČSN EN 1998-3 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 1998-3 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: General actions - Assessment and retrofitting of buildings
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.10.2013

ČSN EN 1998-3 ed. 2
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.4.2014

ČSN EN 1998-3 ed. 2
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:1.4.2014

ČSN EN 1998-4 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.1.2012

ČSN EN 1998-4
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.4.2008
Opravy:*1 8.11
Změny:*Z1 3.10

ČSN EN 1998-4
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Nádrže, zásobníky a potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.4.2008

ČSN EN 1998-5 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.1.2012

ČSN EN 1998-5
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.8.2006
Opravy:UR 6.07
Změny:*Z1 3.10

ČSN EN 1998-6 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.1.2012

ČSN EN 1998-6
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.3.2007
Změny:*Z1 3.10

ČSN 73 0038
Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení
Třídicí znak:730038
Účinnost od:1.1.2015

ČSN ISO 13822
Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí
Třídicí znak:730038
Účinnost od:1.1.2015

ČSN 73 0039
Navrhování objektů na poddolovaném území
Třídicí znak:730039
Účinnost od:1.2.2015

ČSN 73 0043
Doplňující pokyny pro ověřování konstrukcí s ohledem na trvanlivost při zatížení prostředím
Třídicí znak:730043
Účinnost od:1.1.2015

ČSN ISO 13823
Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost
Třídicí znak:730043
Účinnost od:1.1.2015

ČSN EN ISO 16739
Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu
Třídicí znak:730100
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN ISO 12006-3
Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované informace
Třídicí znak:730101
Účinnost od:1.11.2017

ČSN ISO 12006-2
Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci
Třídicí znak:730101
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN ISO 29481-2
Informační modelování staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro vzájemnou spolupráci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730104
Účinnost od:1.5.2017
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN ISO 16739
Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730109
Účinnost od:1.9.2014
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN ISO 16757-1
Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model
Třídicí znak:730112
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN ISO 29481-1
Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 1: Metodika a formát
Třídicí znak:730122
Účinnost od:1.6.2018

ČSN EN ISO 29481-2
Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro interakce
Třídicí znak:730122
Účinnost od:1.12.2017

TNI 73 0302
Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730302
Platnost ukončena:1.8.2014

TNI CEN ISO/TR 52022-2
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění
Třídicí znak:730303
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN ISO 52022-1
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením
Třídicí znak:730303
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 52022-3
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 3: Podrobná metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením
Třídicí znak:730303
Účinnost od:1.4.2018

TNI CEN/TR 15615
Vysvětlení obecných vztahů mezi různými evropskými normami a směrnicí o energetické náročnosti budov (EPBD) - Zastřešující dokument
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730310
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 15758
Tepelně-vlhkostní chování zařízení budov a průmyslových instalací - Výpočet difuze vodní páry - Izolace potrubí pro vedení chladu
Třídicí znak:730312
Účinnost od:1.12.2014

ČSN EN ISO 13791
Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Základní kritéria pro validační postupy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730318
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 52017-1
Energetická náročnost budov - Citelné a latentní tepelné zatížení a vnitřní teploty - Část 1: Obecné postupy výpočtu
Třídicí znak:730318
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 13792
Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Zjednodušené metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730320
Účinnost od:1.11.2012
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 12631
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla
Třídicí znak:730321
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 12631
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730321
Účinnost od:1.5.2013
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 52003-1
Energetická náročnost budov - Ukazatele, požadavky, kvalifikace a osvědčení - Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti
Třídicí znak:730324
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN 15603
Energetická náročnost budov - Celková potřeba energie a definice energetických hodnocení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730326
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.4.2018

TNI 73 0327
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení
Třídicí znak:730327
Účinnost od:1.1.2012

TNI 73 0327
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730327
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN CEN/TR 15193-2
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15193-1, modul M9
Třídicí znak:730327
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 15193-1
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 1: Specifikace, modul M9
Třídicí znak:730327
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN ISO 6781-3
Provedení budov - Detekce tepelných, vzduchotěsných a vlhkostních nehomogenit v budovách s použitím infračervených metod - Část 3: Kvalifikace operátorů řízení, analytiků dat a zpracovatelů zpráv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730327
Účinnost od:1.8.2016
Platnost ukončena:1.5.2018

ČSN EN ISO 23993
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti
Třídicí znak:730328
Účinnost od:1.7.2011

ČSN EN ISO 23993
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení návrhové tepelné vodivosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730328
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN EN ISO 23993
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730328
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.7.2011

TNI 73 0329
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy
Třídicí znak:730329
Účinnost od:1.9.2010

TNI 73 0329
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730329
Platnost ukončena:1.9.2010
Opravy:*1 5.09

TNI 73 0330
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy
Třídicí znak:730330
Účinnost od:1.9.2010

TNI 73 0330
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730330
Platnost ukončena:1.9.2010

TNI 73 0331
Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet
Třídicí znak:730331
Účinnost od:1.5.2013

ČSN P CEN/TS 16628
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB
Třídicí znak:730332
Účinnost od:1.12.2016

ČSN P CEN/TS 16629
Energetická náročnost budov - Podrobná technická pravidla pro soubor norem ENB
Třídicí znak:730333
Účinnost od:1.12.2016

TNI CEN ISO/TR 52000-2
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52000-1
Třídicí znak:730334
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 52000-1
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 1: Obecný rámec a postupy
Třídicí znak:730334
Účinnost od:1.4.2018

TNI CEN ISO/TR 52010-2
Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52010-1
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:730335
Účinnost od:1.8.2018

ČSN EN ISO 52010-1
Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty
Třídicí znak:730335
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 52016-1
Energetická náročnost budov - Energie potřebná pro vytápění a chlazení vnitřních prostor a citelné a latentní tepelné zatížení - Část 1: Postupy výpočtu
Třídicí znak:730336
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 52018-1
Energetická náročnost budov - Indikátory pro částečné požadavky ENB vztahující se k tepelné rovnováze a vlastnostem prvků - Část 1: Přehled možností
Třídicí znak:730337
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 6781-3
Provedení budov - Detekce tepelných, vzduchotěsných a vlhkostních nehomogenit v budovách s použitím infračervených metod - Část 3: Kvalifikace operátorů zařízení, analytiků dat a zpracovatelů zpráv
Třídicí znak:730340
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 16012
Tepelné izolace budov - Reflexní izolační výrobky - Stanovení deklarovaných tepelných vlastností
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730341
Účinnost od:1.9.2012
Platnost ukončena:1.9.2015

ČSN ISO 10916
Výpočet vlivu využití denního světla na potřebnou čistou a konečnou energii pro osvětlení
Třídicí znak:730355
Účinnost od:1.3.2018

ČSN EN ISO 15186-2
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 2: Měření v budovách
Třídicí znak:730509
Účinnost od:1.2.2011

ČSN EN ISO 15186-3
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 3: Laboratorní měření na nízkých kmitočtech
Třídicí znak:730509
Účinnost od:1.2.2011

ČSN EN ISO 10140-1
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN ISO 10140-1
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.3.2017
Změny:*A1 8.12, *A2 11.14

ČSN EN ISO 10140-1
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.3.2017
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN ISO 10140-2
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.5.2011

ČSN EN ISO 10140-3
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.5.2011
Změny:*A1 11.15

ČSN EN ISO 10140-4
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 4: Měřicí postupy a požadavky
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.5.2011

ČSN EN ISO 10140-5
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.5.2011
Změny:*A1 11.14

ČSN EN ISO 12999-1
Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.2.2015

ČSN EN ISO 16283-1
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.11.2014
Opravy:*1 5.18
Změny:*A1 6.18

ČSN EN ISO 16283-2
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 2: Kročejová neprůzvučnost
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.7.2016

ČSN EN ISO 16283-3
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 3: Zvuková izolace obvodových plášťů
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.4.2017

ČSN EN ISO 16283-3
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 3: Neprůzvučnost obvodových plášťů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.9.2016
Platnost ukončena:1.4.2017

ČSN EN 12354-5
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 5: Hladiny zvuku technických zařízení budov
Třídicí znak:730512
Účinnost od:1.11.2009
Opravy:1 1.11

ČSN EN ISO 12354-1
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:730512
Účinnost od:1.9.2018

ČSN EN ISO 12354-2
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:730512
Účinnost od:1.9.2018

ČSN EN ISO 12354-3
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:730512
Účinnost od:1.9.2018

ČSN EN ISO 12354-4
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 4: Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:730512
Účinnost od:1.9.2018

ČSN EN ISO 10848-1
Akustika - Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 1: Rámcový dokument
Třídicí znak:730513
Účinnost od:1.6.2018

ČSN EN ISO 10848-2
Akustika - Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku
Třídicí znak:730513
Účinnost od:1.6.2018

ČSN EN ISO 10848-3
Akustika - Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku
Třídicí znak:730513
Účinnost od:1.6.2018

ČSN EN ISO 10848-4
Akustika - Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A
Třídicí znak:730513
Účinnost od:1.6.2018

ČSN EN ISO 10848-4
Akustika - Laboratorní měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem a kročejového zvuku mezi sousedními místnostmi - Část 4: Aplikace na styk nejméně jednoho těžkého prvku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730513
Účinnost od:1.2.2011
Platnost ukončena:1.6.2018

ČSN EN 16703
Akustika - Zkušební předpis pro sádrokartonové stěny s ocelovými profily - Vzduchová neprůzvučnost
Třídicí znak:730514
Účinnost od:1.11.2016

ČSN EN 16703
Akustika - Zkušební předpis pro sádrokartonové stěnové systémy s ocelovými profily - Vzduchová neprůzvučnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730514
Účinnost od:1.4.2016
Platnost ukončena:1.11.2016

ČSN 73 0525
Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady
Třídicí znak:730525
Účinnost od:1.3.1998

ČSN EN 16487
Akustika - Zkušební předpis pro zavěšené stropní podhledy - Zvuková pohltivost
Třídicí znak:730530
Účinnost od:1.6.2015

ČSN EN ISO 717-1
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost
Třídicí znak:730531
Účinnost od:1.12.2013

ČSN EN ISO 717-2
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost
Třídicí znak:730531
Účinnost od:1.12.2013

ČSN 73 0532
Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky
Třídicí znak:730532
Účinnost od:1.3.2010
Změny:*Z3 3.17

ČSN 73 0532
Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků - Požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730532
Účinnost od:1.4.2000
Platnost ukončena:1.3.2010
Opravy:*1 9.01
Změny:*Z1 5.05

ČSN EN ISO 3382-3
Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 3: Otevřené kanceláře
Třídicí znak:730534
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN 16205
Laboratorní měření kročejového hluku vyzařovaného z podlah
Třídicí znak:730538
Účinnost od:1.2.2014

ČSN EN ISO 16251-1
Akustika - Laboratorní měření snížení přenosu kročejového hluku podlahovinami na malém stropním modelu - Část 1: Těžký kompaktní strop
Třídicí znak:730539
Účinnost od:1.3.2015

ČSN 73 0540-2
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
Třídicí znak:730540
Účinnost od:1.11.2011
Změny:*Z1 4.12

ČSN 73 0540-2
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730540
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.11.2011

ČSN 73 0540-3
Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin
Třídicí znak:730540
Účinnost od:1.12.2005

ČSN 73 0540
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Názvosloví, požadavky a kritéria
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730540
Účinnost od:1.1.1979
Platnost ukončena:1.5.1994
Změny:*A 9.79, *B 4.84, *C 1.86, *4 4.92

ČSN EN ISO 13788
Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody
Třídicí znak:730544
Účinnost od:1.9.2013

ČSN EN ISO 12572
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení propustnosti vodní páry - Misková metoda
Třídicí znak:730547
Účinnost od:1.4.2017

ČSN EN ISO 10211
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty
Třídicí znak:730551
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 10211
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Výpočet tepelných toků a povrchových teplot - Podrobné výpočty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730551
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.3.2009

ČSN EN ISO 10211
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730551
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 6946
Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda
Třídicí znak:730558
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 13370
Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody
Třídicí znak:730559
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 13370
Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730559
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 14683
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty
Třídicí znak:730561
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 14683
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730561
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 13786
Tepelné chování stavebních dílců - Dynamické tepelné charakteristiky - Výpočtové metody
Třídicí znak:730563
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 13786
Tepelné chování stavebních dílců - Dynamické tepelné charakteristiky - Výpočtové metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730563
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 13789
Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda
Třídicí znak:730565
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 13789
Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730565
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.3.2009

ČSN EN ISO 13789
Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730565
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 10077-1
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Obecně
Třídicí znak:730567
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 10077-2
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy
Třídicí znak:730567
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 10077-2
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730567
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.4.2018
Opravy:*1 12.12

ČSN EN ISO 10456
Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot
Třídicí znak:730574
Účinnost od:1.3.2009
Opravy:*1 3.10

ČSN EN ISO 10456
Stavební materiály a výrobky - Postupy stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730574
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.3.2009

ČSN EN ISO 12571
Tepelně-vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů a výrobků - Stanovení hygroskopických sorpčních vlastností
Třídicí znak:730575
Účinnost od:1.5.2014

ČSN EN 13829
Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730577
Účinnost od:1.10.2001
Platnost ukončena:1.4.2016

ČSN EN ISO 9972
Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda
Třídicí znak:730577
Účinnost od:1.1.2018

ČSN EN ISO 9972
Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730577
Účinnost od:1.4.2016
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN 73 0580-1
Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky
Třídicí znak:730580
Účinnost od:1.7.2007
Změny:*Z1 1.11, *Z2 3.17

ČSN 73 0580-2
Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov
Třídicí znak:730580
Účinnost od:1.7.2007
Opravy:*1 10.14

ČSN 73 0581
Oslunění budov a venkovních prostor - Metoda stanovení hodnot
Třídicí znak:730581
Účinnost od:1.10.2009

TNI prEN 17037
Denní osvětlení budov
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:730582
Účinnost od:1.8.2018

ČSN EN 15657-1
Akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a staveb - Laboratorní měření zvuku šířeného vzduchem a konstrukcí z technických zařízení - Část 1: Zjednodušené případy, kdy zařízení od souseda vytváří hluk větší než je hluk vlastních zařízení - například vířivé vany
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730590
Účinnost od:1.12.2009
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 15657
Akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a staveb - Laboratorní měření zvuku šířeného konstrukcí z technických zařízení budov pro všechny podmínky instalací
Třídicí znak:730590
Účinnost od:1.4.2018

ČSN P 73 0600
Hydroizolace staveb - Základní ustanovení
Třídicí znak:730600
Účinnost od:1.12.2000

ČSN 73 0605-1
Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Požadavky na použití asfaltových pásů
Třídicí znak:730605
Účinnost od:1.7.2014

ČSN P 73 0606
Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení
Třídicí znak:730606
Účinnost od:1.12.2000

ČSN EN ISO 13943
Požární bezpečnost - Slovník
Třídicí znak:730801
Účinnost od:1.2.2018

ČSN EN ISO 13943
Požární bezpečnost - Slovník
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730801
Účinnost od:1.4.2011
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN 73 0804
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
Třídicí znak:730804
Účinnost od:1.3.2010
Změny:*Z1 2.13, *Z2 2.15

ČSN 73 0810
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
Třídicí znak:730810
Účinnost od:1.8.2016

ČSN 73 0810
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730810
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.8.2016
Změny:*Z1 5.12, *Z2 2.13, *Z3 6.13

ČSN 73 0821 ed. 2
Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí
Třídicí znak:730821
Účinnost od:1.6.2007

ČSN 73 0834
Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
Třídicí znak:730834
Účinnost od:1.4.2011
Změny:*Z1 7.11, *Z2 2.13

ČSN 73 0842
Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu
Třídicí znak:730842
Účinnost od:1.4.2014
Změny:*Z1 8.18

ČSN 73 0848
Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody
Třídicí znak:730848
Účinnost od:1.5.2009
Změny:*Z1 2.13, *Z2 6.17

ČSN EN 1363-1
Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky
Třídicí znak:730851
Účinnost od:1.2.2013

ČSN EN 1634-1
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730852
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.7.2014

ČSN EN 1634-2
Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 2: Zkoušky pro charakterizování požární odolnosti prvků stavebního kování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730852
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.1.2010

ČSN EN 1634-1+A1
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken
Třídicí znak:730852
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN 1364-1
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.11.2017

ČSN EN 1364-1
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.11.2017

ČSN EN 1364-2
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN 1364-3
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové obvodové stěny - Celá sestava (dokončená montáž)
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.8.2016

ČSN EN 1364-3
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové obvodové stěny - celá sestava (dokončená montáž)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.6.2014

ČSN EN 1364-3
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové obvodové stěny - celá sestava (dokončená montáž)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.6.2014
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 1364-4
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové obvodové stěny - Částečná sestava
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.8.2016

ČSN EN 1364-4
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové obvodové stěny - částečná sestava
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.9.2007
Platnost ukončena:1.6.2014

ČSN EN 1364-4
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové obvodové stěny - částečná sestava
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.6.2014
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 1365-1
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny
Třídicí znak:730854
Účinnost od:1.4.2013
Opravy:*1 10.13

ČSN EN 1365-2
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy
Třídicí znak:730854
Účinnost od:1.11.2017

ČSN EN 15254-5
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.8.2018

ČSN EN 15254-7
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Podhledy - Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.8.2018

ČSN EN 15882-2
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
Třídicí znak:730856
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 1366-2
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 1366-2
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.5.2018

ČSN EN 1366-12
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 13381-1
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.12.2014

ČSN EN 13381-2
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 2: Svislé ochranné membrány
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.12.2014

ČSN EN 13381-4
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN 13381-4
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN EN 13381-8
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.9.2013

ČSN EN 13381-9
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.11.2015

ČSN EN 13501-1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.9.2007
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN EN 13501-2
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 13501-2
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.4.2008
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN EN 13501-2
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.1.2017
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 13501-3
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN EN 13501-4
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 13501-4
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.6.2007
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN EN 13501-4
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.1.2017
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 13501-5
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 13501-5
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.3.2010
Opravy:*1 3.07, *2 3.09

ČSN EN 13501-5
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.1.2017
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 13501-6
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.6.2018

ČSN EN 13501-6
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.6.2014
Platnost ukončena:1.6.2018

ČSN EN 13501-1+A1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.3.2010

ČSN EN 13501-2+A1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.1.2017

ČSN EN 13501-3+A1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.3.2010

ČSN EN 13501-4+A1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:31.3.2018
Změny:*Z2 8.17

ČSN EN 13501-5+A1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.1.2017

ČSN EN 15725
Protokoly o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb
Třídicí znak:730866
Účinnost od:1.1.2011
Opravy:*1 3.12

ČSN P CEN/TS 1187
Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru
Třídicí znak:730867
Účinnost od:1.7.2012

ČSN EN 15269-2
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.2.2013
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 15269-3
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.2.2013
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 15269-5
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.9.2014
Platnost ukončena:1.1.2017

ČSN EN 15269-10
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 10: Požární odolnost ocelových svinovacích uzávěrových sestav
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.11.2011

ČSN EN 15269-11
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.8.2018

ČSN EN 15269-5+A1
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.1.2017

ČSN P CEN/TS 16459
Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187
Třídicí znak:730870
Účinnost od:1.3.2014

ČSN 73 0875
Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení
Třídicí znak:730875
Účinnost od:1.5.2011

ČSN EN 13823+A1
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu
Třídicí znak:730881
Účinnost od:1.6.2018

ČSN EN ISO 11925-2
Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene
Třídicí znak:730884
Účinnost od:1.5.2011

ČSN EN ISO 9239-1
Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň - Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla
Třídicí znak:730888
Účinnost od:1.12.2010

ČSN EN 16733
Zkoušky reakce na oheň stavebních výrobků - Stanovení náchylnosti stavebního výrobku k souvislému doutnání
Třídicí znak:730892
Účinnost od:1.10.2016

ČSN EN 15643-1
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 1: Obecný rámec
Třídicí znak:730901
Účinnost od:1.5.2011
Opravy:*1 9.11

ČSN EN 15643-2
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností
Třídicí znak:730901
Účinnost od:1.10.2011

ČSN EN 15643-3
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 3: Rámec pro posuzování sociálních vlastností
Třídicí znak:730901
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN 15643-4
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 4: Rámec pro posuzování ekonomických vlastností
Třídicí znak:730901
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN 15978
Udržitelnost staveb - Posuzování environmentálních vlastností budov - Výpočtová metoda
Třídicí znak:730902
Účinnost od:1.12.2012

ČSN EN 15978
Udržitelnost staveb - Posuzování environmentálních vlastností budov - Výpočtová metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730902
Účinnost od:1.6.2012
Platnost ukončena:1.12.2012

ČSN EN 16309+A1
Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu
Třídicí znak:730903
Účinnost od:1.5.2015

ČSN EN 16309+A1
Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730903
Účinnost od:1.4.2015
Platnost ukončena:1.5.2015

ČSN EN 16309
Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730903
Účinnost od:1.10.2014
Platnost ukončena:1.4.2015

ČSN EN 16627
Udržitelnost staveb - Posuzování ekonomických vlastností budov - Výpočtové metody
Třídicí znak:730904
Účinnost od:1.10.2015

TNI CEN/TR 15941
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Metodologie výběru a použití generických dat
Třídicí znak:730911
Účinnost od:1.2.2012

ČSN EN 15804+A1
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
Třídicí znak:730912
Účinnost od:1.8.2014

ČSN EN 15804
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Zásadní pravidla pro produktovou kategorii stavebních výrobků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730912
Účinnost od:1.5.2012
Platnost ukončena:1.2.2013

ČSN EN 15804
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730912
Účinnost od:1.2.2013
Platnost ukončena:1.8.2014

ČSN EN 15942
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Formát komunikace mezi podniky
Třídicí znak:730913
Účinnost od:1.2.2013

ČSN EN 15942
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Formát komunikace mezi podniky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730913
Účinnost od:1.5.2012
Platnost ukončena:1.2.2013

ČSN ISO 15392
Udržitelnost ve výstavbě - Obecné principy
Třídicí znak:730921
Účinnost od:1.4.2012

ČSN ISO 21929-1
Udržitelnost ve výstavbě - Indikátory udržitelnosti - Část 1: Rámec pro vývoj indikátorů a základní soubor indikátorů pro budovy
Třídicí znak:730922
Účinnost od:1.2.2015

ČSN ISO 21930
Udržitelnost ve výstavbě - Environmentální prohlášení o stavebních produktech
Třídicí znak:730923
Účinnost od:1.6.2013

ČSN ISO 21931-1
Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb - Část 1: Budovy
Třídicí znak:730924
Účinnost od:1.2.2015

ČSN ISO 15686-1
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 1: Obecné principy a rámec
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.9.2014

ČSN ISO 15686-2
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 2: Postupy pro predikci životnosti
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.9.2014

ČSN ISO 15686-3
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 3: Audity a vlastní přezkoumání vlastností
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.9.2014

ČSN ISO 15686-4
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM)
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.9.2014

ČSN ISO 15686-5
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.9.2014

ČSN ISO 15686-7
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.9.2014

ČSN ISO 15686-8
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 8: Referenční životnost a odhadování životnosti
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.9.2014

ČSN ISO 15686-10
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.9.2014

ČSN P ISO/TS 15686-9
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 9: Návod pro posuzování údajů o životnosti
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.9.2014

ČSN P 73 1005
Inženýrskogeologický průzkum
Třídicí znak:731005
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN 1996-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.12.2011

ČSN EN 1996-2
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.5.2007
Opravy:*1 10.10
Změny:*Z1 11.11

ČSN EN 1996-3 NA ed. A
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.12.2011

ČSN EN 1996-3
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.12.2007
Opravy:*1 10.10

ČSN EN 1996-1-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:1.4.2014

ČSN EN 1996-1-1+A1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.4.2014

ČSN EN 1996-1-1+A1
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.12.2013

ČSN EN 1996-1-1+A1
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.5.2013
Platnost ukončena:1.12.2013

ČSN EN 1996-1-1
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.6.2007
Platnost ukončena:1.12.2013
Opravy:UR 6.07, *1 6.10

ČSN EN 1996-1-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.7.2014

ČSN EN 1996-1-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.3.2012
Platnost ukončena:1.8.2014

ČSN EN 1996-1-2 ed. 2
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.1.2014

ČSN EN 1996-1-2
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.9.2006
Opravy:*1 10.11
Změny:*Z1 12.13

ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Třídicí znak:731201
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731201
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN 1992-1-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Třídicí znak:731201
Účinnost od:1.6.2015

ČSN EN 12602+A1
Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731221
Účinnost od:1.12.2013
Platnost ukončena:1.2.2016

ČSN EN 12602+A1
Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731221
Účinnost od:1.2.2016
Platnost ukončena:30.6.2018
Změny:*Z1 12.16

ČSN EN 12602
Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu
Třídicí znak:731221
Účinnost od:1.1.2017

ČSN 73 1289
Terminologie v oboru pórobetonu
Třídicí znak:731289
Účinnost od:1.12.2011

ČSN P CEN/TS 12390-10
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 10: Stanovení relativní odolnosti betonu proti karbonizaci
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.4.2014

ČSN EN 13791
Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích
Třídicí znak:731303
Účinnost od:1.7.2007

ČSN EN 14488-6
Zkoušení stříkaného betonu - Část 6: Tloušťka betonu na podkladu
Třídicí znak:731304
Účinnost od:1.3.2007

ČSN ISO 1920-10
Zkoušení betonu - Část 10: Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku
Třídicí znak:731319
Účinnost od:1.8.2016

ČSN ISO 1920-10
Zkoušení betonu - Část 10: Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731319
Účinnost od:1.1.2015
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 680
Stanovení smrštění autoklávovaného pórobetonu při vysychání
Třídicí znak:731356
Účinnost od:1.9.2006

ČSN EN 1993-1-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Třídicí znak:731401
Účinnost od:1.7.2016

ČSN EN 1993-1-10 ed. 2
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou
Třídicí znak:731401
Účinnost od:1.2.2014

ČSN EN 1993-1-4 NA ed. A
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels
Třídicí znak:731401
Účinnost od:1.9.2016

ČSN EN 1993-1-5 ed. 2
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn
Třídicí znak:731401
Účinnost od:1.1.2014

ČSN EN 1993-1-8 ed. 2
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků
Třídicí znak:731401
Účinnost od:1.12.2013

ČSN EN 1993-1-9 ed. 2
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava
Třídicí znak:731401
Účinnost od:1.1.2014

ČSN EN 1994-1-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Třídicí znak:731470
Účinnost od:1.2.2012

ČSN EN 1994-1-1
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Třídicí znak:731470
Účinnost od:1.9.2006
Opravy:UR 6.07, *1 2.10
Změny:*Z1 3.10, *Z2 1.11, *Z3 2.11

ČSN EN 1994-1-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Třídicí znak:731470
Účinnost od:1.2.2012

ČSN EN 1995-1-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings
Třídicí znak:731701
Účinnost od:1.12.2011

ČSN EN 1995-1-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design
Třídicí znak:731701
Účinnost od:1.12.2011

ČSN EN 16481
Dřevěná schodiště - Navrhování únosnosti - Metody výpočtu
Třídicí znak:731703
Účinnost od:1.7.2015

ČSN EN 14358
Dřevěné konstrukce - Výpočet a ověřování charakteristických hodnot
Třídicí znak:731705
Účinnost od:1.2.2017

ČSN EN 14358
Dřevěné konstrukce - Výpočet 5% kvantilů charakteristických hodnot a kritéria přijatelnosti pro výběr
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731705
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.2.2017

ČSN EN 338
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti
Třídicí znak:731711
Účinnost od:1.11.2016

ČSN EN 384
Konstrukční dřevo - Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty
Třídicí znak:731712
Účinnost od:1.4.2017

ČSN EN 383
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení pevnosti stěny otvoru a charakteristik stlačitelnosti pro kolíkové spojovací prostředky
Třídicí znak:731762
Účinnost od:1.7.2007

ČSN EN 1075
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny
Třídicí znak:731764
Účinnost od:1.7.2015

ČSN EN 1381
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné sponkové spoje
Třídicí znak:731766
Účinnost od:1.9.2016

ČSN EN 1382
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení spojovacích prostředků
Třídicí znak:731767
Účinnost od:1.9.2016

ČSN EN 1383
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zkoušení spojovacích prostředků na protažení hlavy
Třídicí znak:731768
Účinnost od:1.9.2016

ČSN ISO 18402
Dřevěné konstrukce - Konstrukční zateplené střešní panely - Zkušební metody
Třídicí znak:731790
Účinnost od:1.4.2018

ČSN 73 1901
Navrhování střech - Základní ustanovení
Třídicí znak:731901
Účinnost od:1.3.2011
Změny:*Z1 5.13

ČSN 73 1901
Navrhování střech - Základní ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731901
Účinnost od:1.2.1999
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN EN 1504-3
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce
Třídicí znak:732101
Účinnost od:1.9.2006

ČSN EN 1504-5
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 5: Injektáž betonu
Třídicí znak:732101
Účinnost od:1.5.2014

ČSN EN 1504-8 ed. 2
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a AVCP - Část 8: Kontrola kvality a posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)
Třídicí znak:732101
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN 1504-10
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 10: Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedení
Třídicí znak:732101
Účinnost od:1.3.2018

ČSN EN 1766 ed. 2
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Referenční betony pro zkoušky
Třídicí znak:732116
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 13412
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení modulu pružnosti v tlaku
Třídicí znak:732131
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN 13412
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení modulu pružnosti v tlaku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732131
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.10.2007

ČSN EN 1881
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkoušení výrobků pro kotvení vytrhávací zkouškou
Třídicí znak:732151
Účinnost od:1.7.2007

ČSN EN 15183
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkouška ochrany proti korozi
Třídicí znak:732153
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN 15183
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkouška ochrany proti korozi
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732153
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.10.2007

ČSN EN 14630
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení hloubky karbonatace v zatvrdlém betonu pomocí fenolftaleinové metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732154
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.7.2008

ČSN EN 206+A1
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
Třídicí znak:732403
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 206+A1
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732403
Účinnost od:1.6.2017
Platnost ukončena:1.5.2018

ČSN EN 206
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732403
Účinnost od:1.7.2014
Platnost ukončena:1.8.2014

ČSN EN 206
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732403
Účinnost od:1.8.2014
Platnost ukončena:1.6.2017

ČSN P 73 2404
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace
Třídicí znak:732404
Účinnost od:1.2.2016

ČSN EN 14487-1
Stříkaný beton - Část 1: Definice, specifikace a shoda
Třídicí znak:732431
Účinnost od:1.9.2006

ČSN EN 14487-2
Stříkaný beton - Část 2: Provádění
Třídicí znak:732431
Účinnost od:1.7.2007

ČSN P 73 2450
Vláknobeton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
Třídicí znak:732450
Účinnost od:1.7.2015

ČSN P 73 2451
Vláknobeton - Zkoušení čerstvého vláknobetonu
Třídicí znak:732451
Účinnost od:1.7.2015
Změny:*Z1 3.17

ČSN P 73 2452
Vláknobeton - Zkoušení ztvrdlého vláknobetonu
Třídicí znak:732452
Účinnost od:1.7.2015

ČSN EN 336
Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky
Třídicí znak:732822
Účinnost od:1.6.2014

ČSN EN 14081-1
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:732823
Účinnost od:1.9.2016

ČSN EN 14081-1
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732823
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.1.2012
Změny:*Z1 8.11

ČSN EN 14081-2
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 2: Strojní třídění - Doplňující požadavky pro počáteční zkoušky typu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732823
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.1.2011

ČSN EN 14081-3
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 3: Strojní třídění - Doplňující požadavky pro řízení výroby
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732823
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.8.2012

ČSN EN 14081-4
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 4: Strojní třídění - Nastavovací hodnoty třídicího stroje pro systémy s kontrolou vztaženou na stroj
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732823
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.9.2007

ČSN 73 2824-1
Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo
Třídicí znak:732824
Účinnost od:1.2.2015

ČSN EN 14080
Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo - Požadavky
Třídicí znak:732831
Účinnost od:1.12.2013

ČSN EN 14080
Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo - Požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732831
Účinnost od:1.1.2006
Platnost ukončena:1.12.2013

ČSN EN 16351
Dřevěné konstrukce - Křížem vrstvené dřevo - Požadavky
Třídicí znak:732832
Účinnost od:1.8.2016

ČSN EN 16784
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení dlouhodobého chování spojovacích prostředků kolíkového typu s povlakem a bez povlaku
Třídicí znak:732864
Účinnost od:1.2.2017

ČSN 73 2901
Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS)
Třídicí znak:732901
Účinnost od:1.10.2017

ČSN 73 2901
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732901
Účinnost od:1.5.2005
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN 73 2902
Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem
Třídicí znak:732902
Účinnost od:1.5.2011

ČSN EN 16382
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Stanovení odolnosti proti protažení hmoždinek s talířkem tepelněizolačním výrobkem
Třídicí znak:732903
Účinnost od:1.1.2018

ČSN EN 16382
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Stanovení odolnosti hmoždinek proti vytažení z tepelněizolačních výrobků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732903
Účinnost od:1.5.2017
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN 16383
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Stanovení tepelně vlhkostního chování vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkami (ETICS)
Třídicí znak:732904
Účinnost od:1.1.2018

ČSN EN 16383
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Stanovení hydrotermálních vlastností vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkami (ETICS)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732904
Účinnost od:1.5.2017
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN 73 3055
Zemní práce při výstavbě potrubí
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:733055
Účinnost od:1.9.2018

ČSN 73 3451
Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů
Třídicí znak:733451
Účinnost od:1.1.2006

ČSN 73 3610
Navrhování klempířských konstrukcí
Třídicí znak:733610
Účinnost od:1.4.2008
Změny:*Z1 11.08

ČSN EN 13914-1
Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky
Třídicí znak:733710
Účinnost od:1.10.2016
Opravy:*1 5.18

ČSN EN 13914-2
Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Vnitřní omítky
Třídicí znak:733710
Účinnost od:1.10.2016

ČSN 73 3713
Navrhování, příprava a provádění vnitřních polymerových omítkových systémů
Třídicí znak:733713
Účinnost od:1.8.2006

ČSN 73 3714
Navrhování, příprava a provádění vnitřních sádrových omítkových systémů
Třídicí znak:733714
Účinnost od:1.8.2006

ČSN 73 3715
Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových a/nebo vápenných omítkových systémů
Třídicí znak:733715
Účinnost od:1.8.2006

ČSN 73 4110
Vysoké komíny zděné
Třídicí znak:734110
Účinnost od:1.7.2013

ČSN 73 4130
Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky
Třídicí znak:734130
Účinnost od:1.4.2010
Změny:*Z1 2.18

ČSN 73 4201 ed. 2
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
Třídicí znak:734201
Účinnost od:1.1.2017

ČSN 73 4201
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
Třídicí znak:734201
Účinnost od:1.11.2010
Změny:*Z1 4.13, *Z2 6.15, *Z3 11.16, *Z4 12.16

ČSN 73 4201
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734201
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.11.2010

ČSN EN 1457-1
Komíny - Keramické komínové vložky - Část 1: Komínové vložky pro suchý provoz - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734202
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN 1457-2
Komíny - Keramické komínové vložky - Část 2: Komínové vložky pro vlhký provoz - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734202
Účinnost od:1.9.2012
Opravy:*1 8.14

ČSN EN 1806
Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734203
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN 1859+A1
Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody
Třídicí znak:734204
Účinnost od:1.12.2013

ČSN EN 1859
Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734204
Účinnost od:1.2.2010
Platnost ukončena:1.12.2013

ČSN EN 13384-1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.10.2016

ČSN EN 13384-1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN EN 13384-2
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.10.2016

ČSN EN 13384-2
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN EN 13384-1+A2
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.11.2015

ČSN EN 13384-2+A1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.1.2010
Platnost ukončena:1.5.2010

ČSN EN 13384-2+A1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.11.2015

ČSN EN 12446 ed. 2
Komíny - Konstrukční díly - Prvky komínového pláště z betonu
Třídicí znak:734207
Účinnost od:1.2.2012

ČSN EN 1857+A1
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734208
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.11.2010

ČSN EN 1857
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky
Třídicí znak:734208
Účinnost od:1.11.2010

ČSN EN 1858+A1
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice
Třídicí znak:734209
Účinnost od:1.2.2012

ČSN EN 1858
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734209
Účinnost od:1.1.2010
Platnost ukončena:1.7.2010

ČSN EN 1858
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734209
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.4.2013
Změny:*Z1 1.12

ČSN EN 13063-3
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro systémové komíny se vzduchovými průduchy
Třídicí znak:734213
Účinnost od:1.5.2008

ČSN EN 13063-1+A1
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí
Třídicí znak:734213
Účinnost od:1.5.2008
Opravy:*1 10.16

ČSN EN 13063-2+A1
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu
Třídicí znak:734213
Účinnost od:1.5.2008

ČSN EN 14241-1
Komíny - Elastomerní těsnění a elastomerní tmely - Materiálové požadavky a zkušební metody - Část 1: Těsnění pro komínové vložky
Třídicí znak:734214
Účinnost od:1.8.2016

ČSN EN 14241-1
Komíny - Elastomerní těsnění a elastomerní tmely - Materiálové požadavky a zkušební metody - Část 1: Těsnění pro komínové vložky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734214
Účinnost od:1.6.2014
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 14471+A1
Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734215
Účinnost od:1.4.2017

ČSN EN 14471+A1
Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734215
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.4.2017

ČSN EN 14471
Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734215
Účinnost od:1.6.2014
Platnost ukončena:31.10.2016
Změny:Z1 9.15

ČSN P CEN/TS 16134
Komínové nástavce - Obecné požadavky a materiálově nezávislé zkušební metody
Třídicí znak:734216
Účinnost od:1.4.2012

ČSN EN 16497-1
Komíny - Betonové systémové komíny - Část 1: Otevřené (nevyvážené) aplikace
Třídicí znak:734217
Účinnost od:1.2.2017

ČSN EN 16497-1
Komíny - Betonové systémové komíny - Část 1: Nevyvážený odvod spalin
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734217
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.2.2017

ČSN EN 16497-2
Komíny - Betonové systémové komíny - Část 2: Vyvážený odvod spalin
Třídicí znak:734217
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 13084-2
Volně stojící komíny - Část 2: Betonové komíny
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.2.2008

ČSN EN 13084-6
Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN 13084-6
Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.6.2016
Platnost ukončena:1.5.2017

ČSN EN 13084-7
Volně stojící komíny - Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.8.2013

ČSN 73 4230
Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm
Třídicí znak:734230
Účinnost od:1.2.2014

ČSN 73 4231
Kamna - Individuálně stavěná kamna
Třídicí znak:734231
Účinnost od:1.1.2014

ČSN EN 1856-1
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny
Třídicí znak:734240
Účinnost od:1.4.2010

ČSN EN 1856-2
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody
Třídicí znak:734240
Účinnost od:1.4.2010

ČSN EN 15287-1
Komíny - Navrhování, montáž a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734241
Účinnost od:1.6.2008
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN EN 15287-1
Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734241
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN EN 15287-2
Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv
Třídicí znak:734241
Účinnost od:1.10.2009

ČSN EN 15287-1+A1
Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
Třídicí znak:734241
Účinnost od:1.3.2011

ČSN EN 14989-1
Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče - Část 1: Svislé vzduchové/spalinové komínové nástavce pro spotřebiče paliv typu C6
Třídicí znak:734242
Účinnost od:1.6.2008

ČSN EN 14989-2
Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv - Část 2: Spalinové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv
Třídicí znak:734242
Účinnost od:1.3.2009

ČSN EN 14989-2
Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče - Část 2: Kouřové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734242
Účinnost od:1.8.2008
Platnost ukončena:1.3.2009

ČSN EN 16475-2
Komíny - Příslušenství - Část 2: Komínové ventilátory - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 16475-3
Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinované vedlejší vzduchové zařízení
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.11.2016
Platnost bude ukončena:1.9.2018

ČSN EN 16475-3
Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší vzduchová zařízení - Požadavky a zkušební metody
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.9.2018

ČSN EN 16475-7
Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN 16475-7
Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.9.2016
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN 73 6058
Jednotlivé, řadové a hromadné garáže
Třídicí znak:736058
Účinnost od:1.10.2011

ČSN EN 1991-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736203
Účinnost od:1.11.2012
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 1994-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges
Třídicí znak:736210
Účinnost od:1.2.2012

ČSN EN 1995-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 2: Bridges
Třídicí znak:736212
Účinnost od:1.12.2011

ČSN EN 16508
Dočasné stavební konstrukce - Konstrukce pro opláštění - Požadavky na provedení a obecný návrh
Třídicí znak:738129
Účinnost od:1.10.2016

ČSN EN 15232-1
Energetická náročnost budov - Energetická náročnost budov - Část 1: Vliv automatizace, řízení a správy budov - Moduly M10-4,5,6,7,8,9,10
Třídicí znak:738532
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN 15232
Energetická náročnost budov - Vliv automatizace, řízení a správy budov
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:738532
Účinnost od:1.7.2012
Platnost ukončena:1.4.2018

 
 

Aktuální články na ESTAV.czAku-hřebíkovačky HITACHI Power Tools přinášejí volnost bez hadic a kompresorů„Soutěž o nejlepší projekt“ pro studenty od společnosti Wienerberger má své vítězeJak utlumit hluk ze stavebních prací? Postavte si stan!Na Vysočině přibylo do června 671 bytů, meziročně o 60 % více