Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:
bylo nalezeno 391 norem

ČSN EN 15154-3
Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 3: Sprchy bez napojení na vodovodní síť
Třídicí znak:831901
Účinnost od:1.10.2009

ČSN EN 15154-4
Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 4: Zařízení pro vypláchnutí očí bez napojení na vodovodní síť
Třídicí znak:831901
Účinnost od:1.10.2009

ČSN EN 15154-5
Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 5: Horní vodní tělové sprchy pro jiná pracoviště než laboratoře
Třídicí znak:831901
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN 15154-6
Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 6: Pevně zabudované sprchy s více tryskami pro jiná umístění než v laboratořích
Třídicí znak:831901
Účinnost od:1.4.2020

ČSN EN ISO 12100-1
Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 1: Základní terminologie, metodologie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833001
Účinnost od:1.7.2004
Platnost ukončena:1.7.2011
Změny:*A1 12.09

ČSN EN ISO 12100-2
Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 2: Technické zásady
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833001
Účinnost od:1.6.2004
Platnost ukončena:1.7.2011
Změny:*A1 12.09

ČSN EN 294
Bezpečnost strojních zařízení. Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům horními končetinami
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833212
Účinnost od:1.1.1994
Platnost ukončena:1.10.2008

ČSN EN ISO 7250-1
Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování - Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833506
Účinnost od:1.5.2018
Platnost ukončena:1.8.2021

ČSN EN ISO 13731
Ergonomie tepelného prostředí - Slovník a značky
Třídicí znak:833545
Účinnost od:1.1.2003

ČSN EN 13202
Ergonomie tepelného prostředí - Teploty horkých povrchů přístupných dotyku - Pravidla pro stanovení mezních hodnot teploty povrchů ve výrobkových normách s pomocí EN 563
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833546
Účinnost od:1.5.2001
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN EN ISO 15743
Ergonomie tepelného prostředí - Chladná pracoviště - Posuzování a řízení rizika
Třídicí znak:833547
Účinnost od:1.1.2009

ČSN ISO 11399
Ergonomie tepelného prostředí - Zásady a používání příslušných mezinárodních norem
Třídicí znak:833550
Účinnost od:1.5.1997
Změny:*Z1 3.01

ČSN EN ISO 7726
Ergonomie tepelného prostředí - Přístroje pro měření fyzikálních veličin
Třídicí znak:833551
Účinnost od:1.6.2002

ČSN EN ISO 12894
Ergonomie tepelného prostředí - Zdravotnický dohled nad osobami vystavenými extrémně horkému nebo chladnému prostředí
Třídicí znak:833552
Účinnost od:1.7.2002

ČSN EN ISO 9920
Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu proti odpařování
Třídicí znak:833553
Účinnost od:1.1.2010

ČSN EN ISO 9920
Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu proti odpařování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833553
Účinnost od:1.7.2004
Platnost ukončena:1.1.2008

ČSN EN ISO 9920
Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu proti odpařování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833553
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:1.1.2010

ČSN EN ISO 15265
Ergonomie tepelného prostředí - Strategie posuzování rizika pro prevenci tepelného stresu nebo diskomfortu v tepelném pracovním prostředí
Třídicí znak:833554
Účinnost od:1.4.2005

ČSN EN ISO 11079
Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení a interpretace stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu (IREQ) a místních účinků chladu
Třídicí znak:833556
Účinnost od:1.8.2008

ČSN EN ISO 13732-1
Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 1: Horké povrchy
Třídicí znak:833557
Účinnost od:1.5.2009

ČSN EN ISO 13732-3
Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 3: Chladné povrchy
Třídicí znak:833557
Účinnost od:1.5.2009

ČSN EN ISO 13732-3
Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 3: Chladné povrchy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833557
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN ISO 10551
Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení vlivů tepelného prostředí použitím subjektivních posuzovacích stupnic
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833558
Účinnost od:1.6.1997
Platnost ukončena:1.3.2020
Změny:*Z1 7.01

ČSN EN ISO 9886
Ergonomie - Hodnocení tepelné zátěže podle fyziologických měření
Třídicí znak:833559
Účinnost od:1.10.2004

ČSN ISO 9886
Hodnocení tepelné zátěže podle fyziologických měření
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833559
Účinnost od:1.7.1996
Platnost ukončena:1.10.2004
Změny:*Z1 7.01

ČSN EN 28996
Ergonomie. Stanovení tepelné produkce organismu (ISO 8996:1990)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833560
Účinnost od:1.8.1996
Platnost ukončena:1.5.2005
Opravy:*1 3.99

ČSN EN ISO 8996
Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolizmu
Třídicí znak:833560
Účinnost od:1.7.2022

ČSN EN ISO 8996
Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolizmu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833560
Účinnost od:1.5.2005
Platnost ukončena:1.7.2022

ČSN EN ISO 7243
Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení tepelné zátěže pracovníka podle ukazatele WBGT (teploty mokrého a kulového teploměru)
Třídicí znak:833561
Účinnost od:1.4.2018

ČSN ISO 7243
Horká prostředí. Stanovení tepelné zátěže pracovníka podle ukazatele WBGT (teploty mokrého a kulového teploměru)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833561
Účinnost od:1.1.1994
Platnost ukončena:1.4.2018
Změny:*1 8.95

ČSN EN 12515
Horká prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelné zátěže s použitím výpočtu požadované intenzity pocení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833562
Účinnost od:1.10.1998
Platnost ukončena:1.6.2005

ČSN EN ISO 7933
Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže
Třídicí znak:833562
Účinnost od:1.6.2005

ČSN EN ISO 7730
Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu
Třídicí znak:833563
Účinnost od:1.11.2006

ČSN EN ISO 7730
Mírné tepelné prostředí - Stanovení ukazatelů PMV a PPD a popis podmínek tepelné pohody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833563
Účinnost od:1.4.1997
Platnost ukončena:1.6.2006
Opravy:*1 12.01

ČSN EN ISO 7730
Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833563
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.11.2006

ČSN EN ISO 10075-1
Ergonomické zásady týkající se duševní práce - Část 1: Obecné otázky a koncepty, termíny a definice
Třídicí znak:833572
Účinnost od:1.6.2018

ČSN EN ISO 9241-110
Ergonomie interakce člověk-systém - Část 110: Zásady interakce
Třídicí znak:833582
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN ISO 9241-11
Ergonomie interakce člověk-systém - Část 11: Využití: Definice a koncepty
Třídicí znak:833582
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN ISO 9241-125
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 125: Návod na vizuální prezentaci informace
Třídicí znak:833582
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN ISO 9241-20
Ergonomie interakce člověk-systém - Část 20: Ergonomické pojetí přístupnosti v rámci řady ISO 9241
Třídicí znak:833582
Účinnost od:1.7.2022

ČSN EN ISO 9241-306
Ergonomie interakce člověk - systém - Část 306: Metody posuzování polí elektronických vizuálních zobrazovacích zařízení
Třídicí znak:833582
Účinnost od:1.4.2019

ČSN EN ISO 9241-960
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 960: Rámec a návod pro interakce s gesty
Třídicí znak:833582
Účinnost od:1.6.2018

ČSN EN 1540
Expozice pracoviště - Terminologie
Třídicí znak:833610
Účinnost od:1.7.2022

ČSN EN 13890
Ovzduší na pracovišti - Postupy měření kovů a metaloidů v poletavém prachu - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833616
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.11.2020

ČSN EN ISO 21832
Ovzduší na pracovišti - Kovy a metaloidy v poletavém prachu - Požadavky na vyhodnocení postupů měření
Třídicí znak:833616
Účinnost od:1.11.2020

ČSN EN 14031
Expozice pracoviště - Kvantitativní měření vzdušných endotoxinů
Třídicí znak:833617
Účinnost od:1.2.2022

ČSN EN 481
Ovzduší na pracovišti. Vymezení velikostních frakcí pro měření poletavého prachu
Třídicí znak:833621
Účinnost od:1.11.1994

ČSN EN 482+A1
Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833625
Účinnost od:1.5.2016
Platnost ukončena:1.10.2021

ČSN EN 482
Expozice pracoviště - Postupy pro stanovení koncentrace chemických látek - Základní požadavky na provádění
Třídicí znak:833625
Účinnost od:1.10.2021

ČSN EN 482
Ovzduší na pracovišti. Všeobecné požadavky na postupy pro měření chemických látek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833625
Účinnost od:1.7.1996
Platnost ukončena:1.4.2007

ČSN EN 482
Ovzduší na pracovišti - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833625
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.12.2012

ČSN EN 482
Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833625
Účinnost od:1.12.2012
Platnost ukončena:1.5.2016

ČSN EN ISO 17621
Ovzduší na pracovišti - Zařízení pro krátkodobé měření detekční trubicí - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:833626
Účinnost od:1.5.2016

ČSN EN 14583
Ovzduší na pracovišti - Objemové vzorkovače bioaerosolů - Obecné požadavky a hodnocení výkonnosti
Třídicí znak:833629
Účinnost od:1.7.2022

ČSN EN 689+AC
Expozice pracoviště - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci
Třídicí znak:833631
Účinnost od:1.6.2020

ČSN EN 689
Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833631
Účinnost od:1.12.2018
Platnost ukončena:1.11.2019

ČSN EN 838
Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí difuzních vzorkovacích zařízení - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:833632
Účinnost od:1.10.2010

ČSN EN 1076
Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833633
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.2.2020

ČSN EN ISO 22065
Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:833633
Účinnost od:1.7.2021

ČSN EN ISO 22065
Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833633
Účinnost od:1.2.2020
Platnost ukončena:1.7.2021

TNI CEN/TR 13205-3
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 3: Analýza údajů o účinnosti vzorkování
Třídicí znak:833634
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 13205-1
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:833634
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 13205-2
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 2: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na stanovení účinnosti vzorkování
Třídicí znak:833634
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 13205-4
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 4: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na porovnání koncentrací
Třídicí znak:833634
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 13205-5
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 5: Zkouška způsobilosti odběrového zařízení pro aerosol a porovnání odběrového zařízení prováděná na pracovišti
Třídicí znak:833634
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 13205-6
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 6: Zkoušky přepravy a manipulace s odběrovým zařízením
Třídicí znak:833634
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 45544-1
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:833635
Účinnost od:1.9.2015

ČSN EN 45544-2
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 2: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací v oblasti limitních hodnot
Třídicí znak:833635
Účinnost od:1.9.2015

ČSN EN 45544-3
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 3: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací vysoko nad limitními hodnotami
Třídicí znak:833635
Účinnost od:1.9.2015

ČSN EN 45544-4
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 4: Pokyny pro volbu, instalaci, použití a údržbu
Třídicí znak:833635
Účinnost od:1.10.2016

ČSN EN IEC 62990-2
Ovzduší na pracovišti - Část 2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů toxických plynů a par
Třídicí znak:833635
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN ISO 13138
Kvalita ovzduší - Pravidla pro odběr vzorku usazenin polétavých částic v lidském dýchacím systému
Třídicí znak:833636
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN 16897
Expozice pracoviště - Charakterizace ultrajemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení početní koncentrace pomocí kondenzátorových čítačů částic
Třídicí znak:833638
Účinnost od:1.11.2018

ČSN 83 4011
Ochrana ovzduší. Zdroje znečišťování ovzduší. Názvosloví
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834011
Účinnost od:1.7.1985
Platnost ukončena:1.8.2000

ČSN 83 4501
Ochrana ovzduší. Měření emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší. Základní pojmy, názvosloví a rozdělení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834501
Účinnost od:1.10.1988
Platnost ukončena:1.8.2000

ČSN 83 4511
Ochrana ovzduší. Klasifikace emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834511
Účinnost od:1.12.1982
Platnost ukončena:1.8.2000

ČSN 83 4611
Ochrana ovzduší. Měření tuhých emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834611
Účinnost od:1.1.1983
Platnost ukončena:1.11.2011

ČSN EN 13284-1
Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu - Část 1: Manuální gravimetrická metoda
Třídicí znak:834617
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN 13284-2
Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu - Část 2: Prokazování kvality automatizovaných měřicích systémů
Třídicí znak:834617
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN 13284-2
Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu - Část 2: Automatizované měřicí systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834618
Účinnost od:1.5.2005
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN EN 17389
Stacionární zdroje emisí - Prokazování a řízení kvality zařízení automatizovaného monitoringu zachycování prachu
Třídicí znak:834619
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN ISO 21877
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace amoniaku - Manuální metoda
Třídicí znak:834702
Účinnost od:1.5.2020

ČSN P CEN/TS 17021
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého instrumentálními metodami
Třídicí znak:834709
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN 14791
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů síry - Normovaná referenční metoda
Třídicí znak:834710
Účinnost od:1.9.2021

ČSN EN 14791
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu siřičitého - Referenční metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834710
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.8.2017

ČSN EN 14791
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů síry - Standardní referenční metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834710
Účinnost od:1.8.2017
Platnost ukončena:1.9.2021

ČSN ISO 18466
Stacionární zdroje emisí - Bilanční určení podílu biogenního CO2 ve spalinách
Třídicí znak:834716
Účinnost od:1.7.2017

ČSN EN 14792
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace oxidů dusíku - Normovaná referenční metoda: chemiluminiscenční
Třídicí znak:834722
Účinnost od:1.9.2021

ČSN EN 14792
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů dusíku (NOx) - Referenční chemiluminiscenční metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834722
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.8.2017

ČSN EN 14792
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů dusíku - Standardní referenční chemiluminiscenční metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834722
Účinnost od:1.8.2017
Platnost ukončena:1.9.2021

ČSN EN ISO 21258
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu dusného (N2O) - Referenční metoda: Metoda nedisperzní infračervené spektrometrie
Třídicí znak:834724
Účinnost od:1.12.2010

ČSN EN 14789
Stacionární zdroje emisí - Stanovení kyslíku - Standardní referenční paramagnetická metoda
Třídicí znak:834730
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN 14789
Stacionární zdroje emisí - Stanovení kyslíku (O2) - Referenční metoda - Paramagnetická metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834730
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.8.2017

ČSN EN 14790
Stacionární zdroje emisí - Stanovení vodní páry v potrubí - Standardní referenční metoda
Třídicí znak:834731
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN 14790
Stacionární zdroje emisí - Stanovení vodní páry v potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834731
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.8.2017

ČSN P CEN/TS 17405
Stacionární zdroje emisí - Stanovení objemové koncentrace oxidu uhličitého - Referenční metoda: Infračervená spektrometrie
Třídicí znak:834739
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN 15058
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu uhelnatého - Standardní referenční metoda - Nedisperzní infračervená spektrometrie
Třídicí znak:834740
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN 15058
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu uhelnatého (CO) - Referenční metoda - Nedisperzní infračervená spektrometrie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834740
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.8.2017

ČSN EN ISO 13199
Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkového obsahu těkavých organických látek (TVOC) v odpadních plynech z technologických procesů - Metoda nedisperzní infračervené spektrometrie s využitím katalytického konvertoru
Třídicí znak:834741
Účinnost od:1.5.2013

ČSN EN 12619
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace celkového plynného organického uhlíku - Kontinuální metoda využívající plamenový ionizační detektor
Třídicí znak:834742
Účinnost od:1.9.2013

ČSN EN 16909
Kvalita ovzduší - Stanovení elementárního uhlíku (EC) a organického uhlíku (OC) zachyceného na filtrech
Třídicí znak:834743
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN ISO 25140
Stacionární zdroje emisí - Automatizovaná metoda pro stanovení koncentrace methanu za použití plamenového ionizačního detektoru (FID)
Třídicí znak:834744
Účinnost od:1.4.2011

ČSN EN 1948-2
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 2: Extrakce a čištění PCDD/PCDF
Třídicí znak:834745
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN 1948-3
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 3: Identifikace a stanovení PCDD/PCDF
Třídicí znak:834745
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN 1948-4
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 4: Vzorkování a analýza dioxinům podobných PCB
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834745
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.7.2014

ČSN EN 1948-4+A1
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 4: Vzorkování a analýza dioxinům podobných PCB
Třídicí znak:834745
Účinnost od:1.7.2014

ČSN P CEN/TS 1948-4
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 4: Vzorkování a analýza dioxinům podobných PCB
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834745
Účinnost od:1.10.2008
Platnost ukončena:1.5.2011

ČSN P CEN/TS 1948-5
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 5: Dlouhodobé vzorkování PCDD/PCDF a PCB
Třídicí znak:834745
Účinnost od:1.11.2015

ČSN P CEN/TS 13649
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace jednotlivých organických sloučenin - Sorpční metoda vzorkování s následnou extrakcí rozpouštědlem nebo termickou desorpcí
Třídicí znak:834746
Účinnost od:1.7.2015

ČSN EN ISO 25139
Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení methanu pomocí plynové chromatografie
Třídicí znak:834747
Účinnost od:1.11.2011

ČSN P CEN/TS 17337
Stacionární zdroje emisí - Souběžné stanovení hmotnostní koncentrace několika plynných analytů - Infračervená absorpční spektrometrie s Fourierovou transformací
Třídicí znak:834748
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN 16429
Stacionární zdroje emisí - Referenční metoda pro stanovení koncentrace plynného chlorovodíku (HCI) v odpadních plynech vypouštěných průmyslovými instalacemi do atmosféry
Třídicí znak:834749
Účinnost od:1.11.2021

ČSN EN 1911
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace plynných chloridů vyjádřených jako HCI - Normovaná referenční metoda
Třídicí znak:834750
Účinnost od:1.4.2011

ČSN P CEN/TS 17340
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace sloučenin fluoru vyjádřených jako HF - Normovaná referenční metoda
Třídicí znak:834752
Účinnost od:1.5.2021

ČSN P CEN/TS 17638
Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda pro stanovení hmotnostní koncentrace formaldehydu - Referenční metoda
Třídicí znak:834753
Účinnost od:1.1.2022

ČSN P CEN/TS 17286
Stacionární zdroje emisí - Monitoring rtuti s využitím sorbčních záchytných systémů
Třídicí znak:834763
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN ISO 16911-1
Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatizované stanovení rychlosti proudění a průtoku plynu v potrubí - Část 1: Manuální referenční metoda
Třídicí znak:834773
Účinnost od:1.7.2015

ČSN EN ISO 16911-1
Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatické stanovení rychlosti proudění a průtoku plynů v potrubí - Část 1: Manuální referenční metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834773
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.7.2015

ČSN EN ISO 16911-2
Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatické stanovení rychlosti proudění a průtoku plynů v potrubí - Část 2: Automatizované měřicí systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834773
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.5.2017

ČSN EN 17255-1
Stacionární zdroje emisí - Systémy pro sběr a zpracování dat - Část 1: Požadavky na zpracování a vyjadřování výsledků
Třídicí znak:834778
Účinnost od:1.2.2020

ČSN EN 17255-2
Stacionární zdroje emisí - Systémy pro sběr a zpracování dat - Část 2: Specifikace požadavků na systémy sběru a zpracování dat
Třídicí znak:834778
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN 17255-3
Stacionární zdroje emisí - Systémy pro sběr a zpracování dat - Část 3: Specifikace požadavků na výkonnostní zkoušky systémů sběru a zpracování dat
Třídicí znak:834778
Účinnost od:1.6.2022

ČSN EN 14181
Stacionární zdroje emisí - Prokazování kvality automatizovaných měřicích systémů
Třídicí znak:834780
Účinnost od:1.8.2016

ČSN EN 14181
Stacionární zdroje emisí - Prokazování jakosti automatizovaných měřicích systémů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834780
Účinnost od:1.3.2005
Platnost ukončena:1.7.2015

ČSN EN 14181
Stacionární zdroje emisí - Prokazování kvality automatizovaných měřicích systémů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834780
Účinnost od:1.7.2015
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 15859
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů za odlučovači prachu stacionárních zdrojů - Měřítka výkonu a postupy zkoušení
Třídicí znak:834782
Účinnost od:1.11.2010

ČSN EN 15259
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Požadavky na měřicí úseky, stanoviště, cíl měření, plán měření a protokol o měření
Třídicí znak:834785
Účinnost od:1.8.2008

ČSN EN 15259
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Požadavky na měřicí stanoviště, měřicí úsek, plán měření a protokol s výsledky měření
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834785
Účinnost od:1.6.2008
Platnost ukončena:1.8.2008

ČSN EN 15445
Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Vymezení zdrojů fugitivních emisí prachu metodou obráceného modelování rozptylu (RDM)
Třídicí znak:834786
Účinnost od:1.5.2009

ČSN EN 15445
Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Vymezení zdrojů fugitivních emisí prachu metodou obráceného modelování rozptylu (RDM)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834786
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN EN 15446
Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Měření úniků par netěsnostmi technologického zařízení a potrubí
Třídicí znak:834787
Účinnost od:1.5.2009

ČSN EN 15446
Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Měření úniků par netěsnostmi technologického zařízení a potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834787
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN P CEN/TS 15674
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Návod k vypracování normovaných metod
Třídicí znak:834788
Účinnost od:1.3.2009

ČSN P CEN/TS 15674
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Směrnice pro zpracování normalizovaných metod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834788
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.3.2009

ČSN P CEN/TS 15675
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Aplikace EN ISO/IEC 17025:2005 na periodické měření
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834789
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.3.2009

ČSN P CEN/TS 15675
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Použití EN ISO/IEC 17025:2005 pro periodická měření emisí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834789
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.3.2020

ČSN EN 15267-1
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 1: Obecné principy
Třídicí znak:834790
Účinnost od:1.11.2009

ČSN EN 15267-2
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 2: Výchozí posouzení systému managementu kvality výrobce AMS a dohled nad výrobním procesem po certifikaci
Třídicí znak:834790
Účinnost od:1.11.2009

ČSN EN 15267-3
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 3: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro měření emisí ze stacionárních zdrojů
Třídicí znak:834790
Účinnost od:1.9.2008

ČSN EN 15267-4
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 4: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro periodická měření emisí ze stacionárních zdrojů
Třídicí znak:834790
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN 19694-1
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 1: Obecná hlediska
Třídicí znak:834798
Účinnost od:1.7.2021

ČSN EN 19694-1
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 1: Obecná hlediska
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834798
Účinnost od:1.2.2017
Platnost ukončena:1.7.2021

ČSN EN 19694-2
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 2: Výroba železa a oceli
Třídicí znak:834798
Účinnost od:1.8.2022

ČSN EN 19694-2
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 2: Výroba železa a oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834798
Účinnost od:1.2.2017
Platnost ukončena:1.8.2022

ČSN EN 19694-3
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 3: Výroba cementu
Třídicí znak:834798
Účinnost od:1.2.2017

ČSN EN 19694-4
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 4: Výroba hliníku
Třídicí znak:834798
Účinnost od:1.2.2017

ČSN EN 19694-5
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 5: Výroba vápna
Třídicí znak:834798
Účinnost od:1.2.2017

ČSN EN 19694-6
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 6: Výroba slitin železa
Třídicí znak:834798
Účinnost od:1.2.2017

TNI 83 4799
Prokazování způsobilosti při akreditaci laboratoří pro měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834799
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.7.2019

ČSN EN 17359
Stacionární zdroje emisí - Bioaerosoly a biologické látky - Odběr vzorků bioaerosolů a separace v kapalinách - Metoda měření impaktorem
Třídicí znak:835519
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN 14793
Stacionární zdroje emisí - Prokázání shody alternativní a referenční metody
Třídicí znak:835560
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN 12341
Kvalita ovzduší - Referenční gravimetrická metoda stanovení hmotnostní koncentrace frakcí aerosolových částic PM10 a PM2,5
Třídicí znak:835612
Účinnost od:1.12.2014

ČSN EN 14907
Kvalita ovzduší - Normovaná gravimetrická metoda stanovení frakce PM2,5 aerosolových částic
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:835613
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.12.2014

ČSN EN 16913
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení NO3-, SO4 2-, CI-,NH4+, Na+, K+, MG2+, Ca2+ v částicích frakce PM2,5 zachycených na filtrech
Třídicí znak:835625
Účinnost od:1.1.2018

ČSN EN 15841
Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení arsenu, kadmia, olova a niklu v atmosférické depozici
Třídicí znak:835630
Účinnost od:1.6.2010

ČSN EN 15980
Kvalita ovzduší - Stanovení depozice benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu, benzo[j]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, benzo[a]pyrenu, dibenzo[a,h]anthracenu a indeno[1,2,3-cd]pyrenu
Třídicí znak:835635
Účinnost od:1.12.2011

TNI CEN/TR 16998
Kvalita ovzduší - Monitoring nitro- a oxy-PAH - Původ, toxicita, koncentrace a metody měření
Třídicí znak:835637
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN 14211
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu dusičitého a oxidu dusnatého chemiluminiscencí
Třídicí znak:835721
Účinnost od:1.3.2014

ČSN EN 14211
Venkovní ovzduší - Normovaná metoda stanovení koncentrace oxidu dusičitého a oxidu dusnatého na principu ultrafialové chemiluminiscence
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:835721
Účinnost od:1.5.2013
Platnost ukončena:1.3.2014

ČSN EN 14212
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu siřičitého ultrafialovou fluorescencí
Třídicí znak:835722
Účinnost od:1.9.2013
Opravy:*1 6.14

ČSN EN 14212
Venkovní ovzduší - Normovaná metoda stanovení koncentrace oxidu siřičitého na principu ultrafialové fluorescence
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:835722
Účinnost od:1.5.2013
Platnost ukončena:1.9.2013

ČSN EN 14625
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení ozonu ultrafialovou spektrometrií
Třídicí znak:835723
Účinnost od:1.4.2013

ČSN EN 14626
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu uhelnatého nedisperzní infračervenou spektrometrií
Třídicí znak:835724
Účinnost od:1.4.2013

ČSN EN 17346
Venkovní ovzduší - Normovaná metoda stanovení amoniaku s difuzním odběrem vzorku
Třídicí znak:835725
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN 15852
Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení celkové plynné rtuti
Třídicí znak:835730
Účinnost od:1.3.2011

ČSN EN 15853
Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení depozice rtuti
Třídicí znak:835731
Účinnost od:1.3.2011

ČSN P CEN/TS 16868
Kvalita ovzduší - Vzorkování a analýza pylových zrn a alergizujících spór plísní ve vzduchu - Objemová metoda podle Hirsta
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:835732
Účinnost od:1.6.2016
Platnost ukončena:1.12.2019

ČSN P CEN/TS 16976
Venkovní ovzduší - Stanovení početní koncentrace částic ve venkovním ovzduší
Třídicí znak:835733
Účinnost od:1.3.2017

ČSN EN 16450
Kvalita ovzduší - Automatické měřicí systémy pro stanovení aerosolových částic (PM10; PM2,5)
Třídicí znak:835735
Účinnost od:1.3.2018

ČSN EN 16339
Venkovní ovzduší - Metoda stanovení oxidu dusičitého s difuzním odběrem vzorku
Třídicí znak:835736
Účinnost od:1.1.2014

ČSN P CEN/TS 16817-1
Kvalita ovzduší - Monitoring geneticky modifikovaných organismů (GMO) - Monitoring pylu - Část 1: Vzorkování pylu pomocí pylového filtru (PMF) a vzorkovacího zařízení Sigma-2
Třídicí znak:835737
Účinnost od:1.6.2016

ČSN P CEN/TS 16817-2
Kvalita ovzduší - Monitoring geneticky modifikovaných organismů (GMO) - Monitoring pylu - Část 2: Vzorkování pylu pomocí včelstev
Třídicí znak:835737
Účinnost od:1.6.2016

ČSN EN 16253
Kvalita ovzduší - Měření diferenční optickou absorpční spektroskopií (DOAS) v přízemní vrstvě atmosféry - Venkovní ovzduší a měření difuzních emisí
Třídicí znak:835770
Účinnost od:1.1.2014

ČSN EN 14662-1
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí s následnou tepelnou desorpcí a analýzou plynovou chromatografií
Třídicí znak:835772
Účinnost od:1.2.2006

ČSN EN 14662-2
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 2: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí s následnou desorpcí rozpouštědlem a analýzou plynovou chromatografií
Třídicí znak:835772
Účinnost od:1.2.2006

ČSN EN 14662-3
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 3: Automatizovaný odběr vzorku sorpční trubicí s analýzou plynovou chromatografií na místě
Třídicí znak:835772
Účinnost od:1.6.2016

ČSN EN 14662-3
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 3: Automatizovaný odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí a analýza plynovou chromatografií
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:835772
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN EN 14662-4
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 4: Difúzní vzorkování s následnou tepelnou desorpcí a analýzou plynovou chromatografií
Třídicí znak:835772
Účinnost od:1.2.2006

ČSN EN 14662-5
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 5: Difúzní vzorkování s následnou desorpcí rozpouštědlem a analýzou plynovou chromatografií
Třídicí znak:835772
Účinnost od:1.2.2006

ČSN EN 15483
Kvalita okolního ovzduší - Atmosférická přízemní měření (FTIR spektroskopie)
Třídicí znak:835775
Účinnost od:1.6.2009

ČSN EN ISO 16000-1
Vnitřní ovzduší - Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN ISO 16000-2
Vnitřní ovzduší - Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN ISO 16000-5
Vnitřní ovzduší - Část 5: Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC)
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN ISO 16000-7
Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.6.2008

ČSN EN ISO 16000-7
Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorků při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.4.2008
Platnost ukončena:1.6.2008

ČSN EN ISO 16000-9
Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.3.2007
Opravy:*1 5.08

ČSN EN ISO 16000-10
Vnitřní ovzduší - Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební cely
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN ISO 16000-11
Vnitřní ovzduší - Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Odběr, uchovávání a úprava vzorků
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN ISO 16000-12
Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.3.2010

ČSN EN ISO 16000-12
Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polychlorovaných bifenylů (PCB)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.10.2008
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN EN ISO 16000-15
Vnitřní ovzduší - Část 15: Postup odběru vzorku při stanovení oxidu dusičitého (NO2)
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.7.2009

ČSN EN ISO 16000-15
Vnitřní ovzduší - Část 15: Stanovení oxidu dusičitého (NO2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.7.2009

ČSN EN ISO 16000-19
Vnitřní ovzduší - Část 19: Strategie odběru vzorků plísní
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN ISO 16000-26
Vnitřní ovzduší - Část 26: Postup odběru vzorků při stanovení oxidu uhličitého (CO2)
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.9.2013

ČSN EN ISO 16000-32
Vnitřní ovzduší - Část 32: Zjišťování výskytu znečišťujících látek v budovách
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.1.2015

ČSN EN 14588
Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838200
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.3.2015

ČSN EN ISO 16559
Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis
Třídicí znak:838200
Účinnost od:1.3.2015
Platnost bude ukončena:1.9.2022

ČSN EN ISO 16559
Tuhá biopaliva - Slovník
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:838200
Účinnost od:1.9.2022

ČSN P CEN/TS 14588
Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838200
Účinnost od:1.10.2005
Platnost ukončena:1.7.2011

ČSN 83 8201
Tuhá alternativní paliva - Zpráva o vzájemném rozdílu mezi biologicky rozložitelnými a biogenními složkami tuhých alternativních paliv (TAP)
Třídicí znak:838201
Účinnost od:1.9.2005

ČSN EN 14961-1
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 14961-2
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 2: Dřevní pelety pro maloodběratele
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 14961-3
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 3: Dřevní brikety pro maloodběratele
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 14961-4
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 4: Dřevní štěpka pro maloodběratele
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 14961-5
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 5: Palivové dřevo pro maloodběratele
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.9.2011
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 14961-6
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 6: Nedřevní pelety pro maloodběratele
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.9.2012
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN ISO 17225-1
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN ISO 17225-1
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.2.2022

ČSN EN ISO 17225-1
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.2.2022
Platnost ukončena:1.4.2022

ČSN EN ISO 17225-2
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 2: Tříděné dřevní pelety
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.12.2021

ČSN EN ISO 17225-2
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 2: Tříděné dřevní pelety
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.12.2021

ČSN EN ISO 17225-3
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 3: Tříděné dřevní brikety
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.10.2021

ČSN EN ISO 17225-3
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 3: Tříděné dřevní brikety
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.10.2021

ČSN EN ISO 17225-4
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 4: Tříděná dřevní štěpka
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.11.2021

ČSN EN ISO 17225-4
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 4: Tříděná dřevní štěpka
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN EN ISO 17225-5
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 5: Tříděné palivové dřevo
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN ISO 17225-5
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 5: Tříděné palivové dřevo
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.4.2022

ČSN EN ISO 17225-6
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 6: Tříděné nedřevní pelety
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.3.2022

ČSN EN ISO 17225-6
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 6: Tříděné nedřevní pelety
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.3.2022

ČSN EN ISO 17225-7
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 7: Tříděné nedřevní brikety
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN ISO 17225-7
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 7: Tříděné nedřevní brikety
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.4.2022

ČSN EN ISO 17225-9
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 9: Tříděné drcené dřevo a dřevní štěpka pro průmyslové použití
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.4.2022

ČSN P CEN/TS 14961
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.11.2005
Platnost ukončena:1.7.2010

ČSN EN ISO 23343-1
Tuhá biopaliva - Stanovení sorpce vody a její vliv na odolnost tepelně upravených paliv z biomasy - Část 1: Pelety
Třídicí znak:838203
Účinnost od:1.12.2021

ČSN EN 15234-1
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:838204
Účinnost od:1.10.2011

ČSN EN 15234-2
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 2: Dřevní pelety pro maloodběratele
Třídicí znak:838204
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN 15234-3
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 3: Dřevní brikety pro maloodběratele
Třídicí znak:838204
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN 15234-4
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 4: Dřevní štěpka pro maloodběratele
Třídicí znak:838204
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN 15234-5
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 5: Palivové dřevo pro maloodběratele
Třídicí znak:838204
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN 15234-6
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 6: Nedřevní pelety pro maloodběratele
Třídicí znak:838204
Účinnost od:1.9.2012

ČSN P CEN/TS 15234
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliva
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838204
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.10.2011

ČSN EN ISO 20023
Tuhá biopaliva - Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv - Bezpečná manipulace a skladování při použití dřevních pelet v obytných a jiných malých instalacích
Třídicí znak:838205
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN ISO 20023
Tuhá biopaliva - Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv - Bezpečná manipulace a skladování dřevních pelet při použití v obytných a malých prostorách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838205
Účinnost od:1.8.2019
Platnost ukončena:1.1.2020

ČSN EN ISO 20024
Tuhá biopaliva - Bezpečná manipulace a skladování tuhých biopaliv v komerčních a průmyslových instalacích
Třídicí znak:838206
Účinnost od:1.10.2020

ČSN EN 14775
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu popela
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838210
Účinnost od:1.6.2010
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN ISO 18122
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu popela
Třídicí znak:838210
Účinnost od:1.7.2016

ČSN P CEN/TS 14775
Pevná biopaliva - Metody stanovení obsahu popela
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838210
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.6.2010

ČSN EN 14778
Tuhá biopaliva - Vzorkování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838211
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN ISO 18135
Tuhá biopaliva - Vzorkování
Třídicí znak:838211
Účinnost od:1.4.2019

ČSN EN ISO 18135
Tuhá biopaliva - Vzorkování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838211
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.4.2019

ČSN P CEN/TS 14778-1
Tuhá biopaliva - Vzorkování - Část 1: Metody vzorkování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838211
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN P CEN/TS 14778-2
Tuhá biopaliva - Vzorkování - Část 2: Metody vzorkování sypkého materiálu přepravovaného nákladními auty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838211
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN EN ISO 21945
Tuhá biopaliva - Zjednodušená metoda vzorkování pro malé instalace
Třídicí znak:838212
Účinnost od:1.11.2020

ČSN P CEN/TS 14779
Tuhá biopaliva - Vzorkování - Metody přípravy vzorkovacích plánů a vzorkovacích certifikátů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838212
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN EN 14780
Tuhá biopaliva - Příprava vzorku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838213
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN ISO 14780
Tuhá biopaliva - Příprava vzorku
Třídicí znak:838213
Účinnost od:1.12.2017
Změny:*A1 4.20

ČSN P CEN/TS 14780
Tuhá biopaliva - Metody přípravy vzorku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838213
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN EN 14918
Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838214
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN ISO 18125
Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
Třídicí znak:838214
Účinnost od:1.4.2019

ČSN EN ISO 18125
Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838214
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.4.2019

ČSN P CEN/TS 14918
Tuhá biopaliva - Metoda stanovení spalného tepla a výhřevnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838214
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.7.2010

ČSN EN 15103
Tuhá biopaliva - Stanovení sypné hmotnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838215
Účinnost od:1.6.2010
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN ISO 17828
Tuhá biopaliva - Stanovení sypné hmotnosti
Třídicí znak:838215
Účinnost od:1.8.2016

ČSN P CEN/TS 15103
Tuhá biopaliva - Metody stanovení sypné hmotnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838215
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.6.2010

ČSN EN 15104
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkového uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838216
Účinnost od:1.9.2011
Platnost ukončena:1.2.2016

ČSN EN ISO 16948
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkového uhlíku, vodíku a dusíku
Třídicí znak:838216
Účinnost od:1.2.2016

ČSN P CEN/TS 15104
Tuhá biopaliva - Stanovení celkového obsahu uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838216
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN EN 15105
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu chloridů, sodíku a draslíku rozpustných ve vodě
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838217
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.8.2015

ČSN EN ISO 16995
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu chloridů, sodíku a draslíku rozpustných ve vodě
Třídicí znak:838217
Účinnost od:1.8.2015

ČSN P CEN/TS 15105
Tuhá biopaliva - Metody stanovení obsahu chloridů, sodíku a draslíku rozpustných ve vodě
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838217
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:1.7.2011

ČSN EN 15150
Tuhá biopaliva - Stanovení hustoty částice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838218
Účinnost od:1.6.2012
Platnost ukončena:1.5.2017

ČSN EN ISO 18847
Tuhá biopaliva - Stanovení hustoty částic pelet a briket
Třídicí znak:838218
Účinnost od:1.5.2017

ČSN P CEN/TS 15150
Tuhá biopaliva - Metody stanovení hustoty částic
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838218
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.6.2012

ČSN EN 15149-1
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 1 mm a většími
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838219
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.11.2016

ČSN EN 15149-2
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 2: Metoda třídění vibračním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a menšími
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838219
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.1.2017

ČSN EN ISO 17827-1
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a většími
Třídicí znak:838219
Účinnost od:1.11.2016

ČSN EN ISO 17827-2
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic neslisovaných paliv - Část 2: Metoda třídění vibračními síty s otvory o velikosti 3,15 mm a menšími
Třídicí znak:838219
Účinnost od:1.1.2017

ČSN P CEN/TS 15149-1
Tuhá biopaliva - Metody stanovení zrnitostního rozdělení - Část 1: Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a většími
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838219
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.5.2011

ČSN P CEN/TS 15149-2
Tuhá biopaliva - Metody stanovení zrnitostního rozdělení - Část 2: Metoda třídění vibračním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a menšími
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838219
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.5.2011

ČSN P CEN/TS 15149-3
Tuhá biopaliva - Metody stanovení zrnitostního rozdělení - Část 3: Metoda třídění rotačním sítem
Třídicí znak:838219
Účinnost od:1.9.2006

ČSN EN 14774-1
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 1: Celková voda - Referenční metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN EN 14774-2
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN EN 14774-3
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN EN ISO 18134-1
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 1: Celková voda - Referenční metoda
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.3.2016

ČSN EN ISO 18134-2
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN ISO 18134-2
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.3.2016
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN ISO 18134-3
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 3: Obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.3.2016

ČSN P CEN/TS 14774-1
Pevná biopaliva - Metody stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 1: Celková voda - Referenční metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.5.2010

ČSN P CEN/TS 14774-2
Pevná biopaliva - Metody stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.5.2010

ČSN P CEN/TS 14774-3
Pevná biopaliva - Metody stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 3: Obsah vody v analytickém zkušebním vzorku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.5.2010

ČSN EN 15210-1
Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 1: Pelety
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838221
Účinnost od:1.6.2010
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 15210-2
Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 2: Brikety
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838221
Účinnost od:1.6.2011
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN ISO 17831-1
Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 1: Pelety
Třídicí znak:838221
Účinnost od:1.8.2016

ČSN EN ISO 17831-2
Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 2: Brikety
Třídicí znak:838221
Účinnost od:1.8.2016

ČSN P CEN/TS 15210-1
Tuhá biopaliva - Metody stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 1: Pelety
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838221
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.6.2010

ČSN P CEN/TS 15210-2
Tuhá biopaliva - Metody stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 2: Brikety
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838221
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.6.2011

ČSN EN 15148
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838222
Účinnost od:1.6.2010
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN ISO 18123
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny
Třídicí znak:838222
Účinnost od:1.7.2016

ČSN P CEN/TS 15148
Tuhá biopaliva - Metoda stanovení obsahu těkavých látek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838222
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.6.2010

ČSN EN 15290
Tuhá biopaliva - Stanovení hlavních prvků - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na a Ti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838223
Účinnost od:1.8.2011
Platnost ukončena:1.12.2015

ČSN EN ISO 16967
Tuhá biopaliva - Stanovení majoritních prvků - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na a Ti
Třídicí znak:838223
Účinnost od:1.12.2015

ČSN P CEN/TS 15290
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu hlavních prvků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838223
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.8.2011

ČSN EN 15297
Tuhá biopaliva - Stanovení stopových prvků - As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V a Zn
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838224
Účinnost od:1.8.2011
Platnost ukončena:1.12.2015

ČSN EN ISO 16968
Tuhá biopaliva - Stanovení stopových prvků
Třídicí znak:838224
Účinnost od:1.12.2015
Opravy:*1 7.16

ČSN P CEN/TS 15297
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vedlejších prvků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838224
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.8.2011

ČSN EN 15296
Tuhá biopaliva - Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838225
Účinnost od:1.8.2011
Platnost ukončena:1.12.2015

ČSN EN ISO 16993
Tuhá biopaliva - Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv
Třídicí znak:838225
Účinnost od:1.2.2017

ČSN EN ISO 16993
Tuhá biopaliva - Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838225
Účinnost od:1.12.2015
Platnost ukončena:1.2.2017

ČSN P CEN/TS 15296
Tuhá biopaliva - Analytické výpočty pro různé stavy biopaliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838225
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.8.2011

ČSN EN 15289
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838226
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN ISO 16994
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru
Třídicí znak:838226
Účinnost od:1.2.2017

ČSN EN ISO 16994
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838226
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.2.2017

ČSN P CEN/TS 15289
Tuhá biopaliva - Stanovení celkového obsahu síry a chloru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838226
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.7.2011

ČSN EN ISO 21404
Tuhá biopaliva - Stanovení tavitelnosti popela
Třídicí znak:838227
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN ISO 21404
Tuhá biopaliva - Stanovení tavitelnosti popela
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838227
Účinnost od:1.12.2020
Platnost ukončena:1.4.2021

ČSN P CEN/TS 15370-1
Tuhá biopaliva - Metoda pro stanovení teploty tání popela - Část 1: Metoda stanovení charakteristických teplot
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838227
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.12.2020

ČSN EN 16126
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic rozpadlých pelet
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838228
Účinnost od:1.9.2012
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN ISO 17830
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic rozpadlých pelet
Třídicí znak:838228
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN 16127
Tuhá biopaliva - Stanovení délky a průměru pelet
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838229
Účinnost od:1.9.2012
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN ISO 17829
Tuhá biopaliva - Stanovení délky a průměru pelet
Třídicí znak:838229
Účinnost od:1.7.2016

ČSN EN ISO 18846
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu jemných částic v množství pelet
Třídicí znak:838230
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN ISO 19743
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu těžkých cizorodých materiálů větších než 3,15 mm
Třídicí znak:838231
Účinnost od:1.2.2018

ČSN EN ISO 20049-1
Tuhá biopaliva - Stanovení samozahřívání peletizovaných biopaliv - Část 1: Izotermická kalorimetrie
Třídicí znak:838233
Účinnost od:1.12.2020

ČSN P CEN ISO/TS 21596
Tuhá biopaliva - Stanovení melitelnosti - Metoda Hardgrove pro tepelně ošetřená paliva z biomasy
Třídicí znak:838234
Účinnost od:1.7.2022

ČSN 83 8250
Tuhá biopaliva - Piliny, hobliny a odřezky dřeva pro přímé spalování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838250
Účinnost od:1.11.2005
Platnost ukončena:1.7.2013

ČSN EN 16214-4
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838260
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.6.2020

ČSN EN 16214-1+A1
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 1: Terminologie
Třídicí znak:838260
Účinnost od:1.7.2020

ČSN EN 16214-3+A1
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody
Třídicí znak:838260
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN 16214-3+A1
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838260
Účinnost od:1.5.2018
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN EN 16214-4+A1
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu
Třídicí znak:838260
Účinnost od:1.6.2020

ČSN P CEN/TS 16214-2
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 2: Posuzování shody včetně řetězce dohledu a hmotnostní bilance
Třídicí znak:838260
Účinnost od:1.5.2021

ČSN P CEN/TS 16214-2
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 2: Posuzování shody včetně řetězce dohledu a hmotnostní bilance
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838260
Účinnost od:1.9.2014
Platnost ukončena:1.5.2021

TNI 83 8300
Tuhá alternativní paliva - Terminologie, definice a popis
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838300
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.10.2012

ČSN EN 15357
Tuhá alternativní paliva - Terminologie, definice a popis
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838300
Účinnost od:1.10.2011
Platnost ukončena:1.8.2021

ČSN EN ISO 21637
Tuhá alternativní paliva - Slovník
Třídicí znak:838300
Účinnost od:1.7.2022

ČSN EN ISO 21637
Tuhá alternativní paliva - Slovník
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838300
Účinnost od:1.8.2021
Platnost ukončena:1.7.2022

TNI 83 8301
Tuhá alternativní paliva - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky na použití systémů managementu kvality při výrobě tuhých alternativních paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838301
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.10.2012

ČSN EN 15358
Tuhá alternativní paliva - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky pro jejich použití při výrobě tuhých alternativních paliv
Třídicí znak:838301
Účinnost od:1.10.2011

TNI 83 8302
Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838302
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.7.2012

ČSN EN 15359
Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838302
Účinnost od:1.7.2012
Platnost ukončena:1.1.2022

ČSN EN ISO 21640
Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy
Třídicí znak:838302
Účinnost od:1.7.2022

ČSN EN ISO 21640
Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838302
Účinnost od:1.1.2022
Platnost ukončena:1.7.2022

ČSN EN 15440
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu biomasy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838303
Účinnost od:1.10.2011
Platnost ukončena:1.9.2021
Opravy:*1 2.12

ČSN EN ISO 21644
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu biomasy
Třídicí znak:838303
Účinnost od:1.7.2022

ČSN EN ISO 21644
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu biomasy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838303
Účinnost od:1.9.2021
Platnost ukončena:1.7.2022

ČSN P CEN/TS 15440
Tuhá alternativní paliva - Metoda stanovení obsahu biomasy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838303
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.10.2011

ČSN EN 15400
Tuhá alternativní paliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838304
Účinnost od:1.9.2011
Platnost ukončena:1.2.2022

ČSN EN ISO 21654
Tuhá alternativní paliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
Třídicí znak:838304
Účinnost od:1.2.2022

ČSN P CEN/TS 15400
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení spalného tepla a výhřevnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838304
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN P CEN/TS 15401
Tuhá alternativní paliva - Stanovení sypné hmotnosti
Třídicí znak:838305
Účinnost od:1.12.2010

ČSN P CEN/TS 15401
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení sypné hmotnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838305
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.12.2010

ČSN EN 15402
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838306
Účinnost od:1.9.2011
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN EN ISO 22167
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny
Třídicí znak:838306
Účinnost od:1.11.2021

ČSN P CEN/TS 15402
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu prchavé hořlaviny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838306
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN EN 15403
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu popela
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838307
Účinnost od:1.9.2011
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN EN ISO 21656
Tuhá alternativní paliva - Stanovení popela
Třídicí znak:838307
Účinnost od:1.1.2022

ČSN EN ISO 21656
Tuhá alternativní paliva - Stanovení popela
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838307
Účinnost od:1.11.2021
Platnost ukončena:1.1.2022

ČSN P CEN/TS 15403
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu popela
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838307
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN P CEN/TS 15404
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení teploty tání popela stanovením charakteristických teplot
Třídicí znak:838308
Účinnost od:1.8.2007

ČSN P CEN/TS 15405
Tuhá alternativní paliva - Stanovení hustoty pelet a briket
Třídicí znak:838309
Účinnost od:1.3.2011

ČSN P CEN/TS 15405
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení hustoty pelet a briket
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838309
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN P CEN/TS 15406
Tuhá alternativní paliva - Stanovení klenbování hromadného materiálu
Třídicí znak:838310
Účinnost od:1.3.2011

ČSN P CEN/TS 15406
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení klenbování hromadného materiálu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838310
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN EN 15407
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu uhlíku (C), vodíku (H) a dusíku (N)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838311
Účinnost od:1.10.2011
Platnost ukončena:1.7.2021

ČSN P CEN/TS 15407
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu uhlíku (C), vodíku (H) a dusíku (N)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838311
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.10.2011

ČSN EN 15408
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu síry (S), chloru (Cl), fluoru (F) a bromu (Br)
Třídicí znak:838312
Účinnost od:1.10.2011

ČSN P CEN/TS 15408
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu síry (S), chloru (Cl), fluoru (F) a bromu (Br)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838312
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.10.2011

ČSN EN 15410
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu hlavních prvků (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti)
Třídicí znak:838314
Účinnost od:1.5.2012

ČSN P CEN/TS 15410
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu hlavních prvků (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838314
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.5.2012

ČSN EN 15411
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu stopových prvků (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V a Zn)
Třídicí znak:838315
Účinnost od:1.5.2012

ČSN P CEN/TS 15411
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu stopových prvků (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V a Zn)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838315
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.5.2012

ČSN P CEN/TS 15412
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení kovového hliníku
Třídicí znak:838316
Účinnost od:1.12.2010

ČSN P CEN/TS 15412
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení kovového hliníku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838316
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.12.2010

ČSN EN 15413
Tuhá alternativní paliva - Metody přípravy zkušebního vzorku z laboratorního vzorku
Třídicí znak:838317
Účinnost od:1.5.2012

ČSN P CEN/TS 15413
Tuhá alternativní paliva - Metody pro přípravu zkušebního vzorku z laboratorního vzorku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838317
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.5.2012

ČSN EN 15414-3
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838318
Účinnost od:1.9.2011
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN EN ISO 21660-3
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor
Třídicí znak:838318
Účinnost od:1.1.2022

ČSN EN ISO 21660-3
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838318
Účinnost od:1.11.2021
Platnost ukončena:1.1.2022

ČSN P CEN/TS 15414-1
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 1: Stanovení veškeré vody referenční metodou
Třídicí znak:838318
Účinnost od:1.12.2010

ČSN P CEN/TS 15414-1
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 1: Stanovení veškeré vody referenční metodou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838318
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.12.2010

ČSN P CEN/TS 15414-2
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 2: Stanovení veškeré vody zjednodušenou metodou
Třídicí znak:838318
Účinnost od:1.12.2010

ČSN P CEN/TS 15414-2
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 2: Stanovení veškeré vody zjednodušenou metodou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838318
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.12.2010

ČSN P CEN/TS 15414-3
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 3: Obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838318
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN EN 15415-1
Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění sítem pro malé rozměry částic
Třídicí znak:838319
Účinnost od:1.5.2012

ČSN EN 15415-2
Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 2: Metoda maximální zobrazené délky pro částice velkého rozměru (manuální)
Třídicí znak:838319
Účinnost od:1.11.2012

ČSN EN 15415-3
Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 3: Metoda obrazové analýzy pro částice velkého rozměru
Třídicí znak:838319
Účinnost od:1.11.2012

ČSN P CEN/TS 15415
Tuhá alternativní paliva - Stanovení zrnitostního rozdělení metodou třídění sítem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838319
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.11.2012

ČSN EN 15442
Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838320
Účinnost od:1.11.2011
Platnost ukončena:1.3.2012

ČSN EN 15442
Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838320
Účinnost od:1.3.2012
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN EN ISO 21645
Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování
Třídicí znak:838320
Účinnost od:1.11.2021

ČSN P CEN/TS 15442
Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838320
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.11.2011

ČSN EN 15443
Tuhá alternativní paliva - Metody přípravy laboratorního vzorku
Třídicí znak:838321
Účinnost od:1.3.2012

ČSN EN 15443
Tuhá alternativní paliva - Metody přípravy laboratorního vzorku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838321
Účinnost od:1.11.2011
Platnost ukončena:1.3.2012

ČSN P CEN/TS 15443
Tuhá alternativní paliva - Metody pro úpravu laboratorního vzorku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838321
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.11.2011

ČSN EN 15590
Tuhá alternativní paliva - Stanovení aktuální rychlosti aerobní mikrobiální aktivity pomocí reálného dynamického respiračního indexu
Třídicí znak:838322
Účinnost od:1.5.2012

ČSN P CEN/TS 15590
Tuhá alternativní paliva - Stanovení potenciální rychlosti mikrobiálního samoohřívání pomocí reálného dynamického respiračního indexu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838322
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.5.2012

ČSN P CEN/TS 15639
Tuhá alternativní paliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet
Třídicí znak:838323
Účinnost od:1.3.2011

ČSN P CEN/TS 15639
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení mechanické odolnosti pelet
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838323
Účinnost od:1.3.2008
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN EN ISO 21912
Tuhá alternativní paliva - Bezpečná manipulace a skladování
Třídicí znak:838324
Účinnost od:1.10.2021

ČSN EN ISO 22940
Tuhá alternativní paliva - Stanovení elementárního složení metodou rentgenové fluorescence
Třídicí znak:838325
Účinnost od:1.4.2022

ČSN P CEN/TS 15439
Zplyňování biomasy - Dehet a částice v plynných produktech - Vzorkování a analýza
Třídicí znak:838400
Účinnost od:1.12.2006

 
 
Reklama