Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16913
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení NO3-, SO4 2-, CI-,NH4+, Na+, K+, MG2+, Ca2+ v částicích frakce PM2,5 zachycených na filtrech

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ambient air - Standard method for measurement of NO3-, SO4 2-, CI-,NH4+, Na+, K+, MG2+, Ca2+ in PM2,5 as deposited on filters
Třídicí znak:835625
Schválena:16.10.2017
Vydána:1.12.2017
Účinnost od:1.1.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2193 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama