Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN ISO 16000-7
Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorků při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Indoor air - Part 7: Sampling strategy for determination of airborne asbestos fibre concentrations (ISO 16000-7:2007)
Třídicí znak:835801
Schválena:17.1.2008
Vydána:1.3.2008
Účinnost od:1.4.2008
Platnost ukončena:1.6.2008
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1540 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama