Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13284-2
Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu - Část 2: Prokazování kvality automatizovaných měřicích systémů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Stationary source emissions - Determination of low range mass concentration of dust - Part 2: Quality assurance of automated measuring systems
Třídicí znak:834617
Schválena:16.4.2018
Vydána:1.6.2018
Účinnost od:1.7.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1255 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama