Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15446
Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Měření úniků par netěsnostmi technologického zařízení a potrubí

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fugitive and diffuse emissions of common concern to industry sectors - Measurement of fugitive emission of vapours generating from equipment and piping leaks
Třídicí znak:834787
Schválena:25.3.2009
Vydána:1.4.2009
Účinnost od:1.5.2009
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:240 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama