Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16253
Kvalita ovzduší - Měření diferenční optickou absorpční spektroskopií (DOAS) v přízemní vrstvě atmosféry - Venkovní ovzduší a měření difuzních emisí

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Air quality - Atmospheric measurements near ground with active Differential Optical Absorption Spectroscopy (DOAS) - Ambient air and diffuse emission measurements
Třídicí znak:835770
Schválena:18.10.2013
Vydána:1.12.2013
Účinnost od:1.1.2014
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:90
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1881 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama