Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN P CEN/TS 15440
Tuhá alternativní paliva - Metoda stanovení obsahu biomasy

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid recovered fuels - Method for the determination of biomass content
Třídicí znak:838303
Schválena:7.3.2007
Vydána:1.4.2007
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.10.2011
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 15440:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:545 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama