Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 9886
Ergonomie - Hodnocení tepelné zátěže podle fyziologických měření

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ergonomics - Evaluation of thermal strain by physiological measurements
Třídicí znak:833559
Schválena:18.8.2004
Vydána:1.9.2004
Účinnost od:1.10.2004
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 9886:2004, ISO 9886:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:448 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama