Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13205-2
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 2: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na stanovení účinnosti vzorkování

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Workplace exposure - Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations - Part 2: Laboratory performance test based on determination of sampling efficiency
Třídicí znak:833634
Schválena:16.2.2015
Vydána:1.3.2015
Účinnost od:1.4.2015
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:371 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama