Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 15103
Tuhá biopaliva - Metody stanovení sypné hmotnosti

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Methods for the determination of bulk density
Třídicí znak:838215
Schválena:7.4.2006
Vydána:1.5.2006
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.6.2010
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 15103:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:189 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama