Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:
bylo nalezeno 15 norem

ČSN EN ISO 16000-1
Vnitřní ovzduší - Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN ISO 16000-2
Vnitřní ovzduší - Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN ISO 16000-5
Vnitřní ovzduší - Část 5: Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC)
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN ISO 16000-7
Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.6.2008

ČSN EN ISO 16000-7
Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorků při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.4.2008
Platnost ukončena:1.6.2008

ČSN EN ISO 16000-9
Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.3.2007
Opravy:*1 5.08

ČSN EN ISO 16000-10
Vnitřní ovzduší - Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební cely
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN ISO 16000-11
Vnitřní ovzduší - Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Odběr, uchovávání a úprava vzorků
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN ISO 16000-12
Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.3.2010

ČSN EN ISO 16000-12
Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polychlorovaných bifenylů (PCB)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.10.2008
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN EN ISO 16000-15
Vnitřní ovzduší - Část 15: Postup odběru vzorku při stanovení oxidu dusičitého (NO2)
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.7.2009

ČSN EN ISO 16000-15
Vnitřní ovzduší - Část 15: Stanovení oxidu dusičitého (NO2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.7.2009

ČSN EN ISO 16000-19
Vnitřní ovzduší - Část 19: Strategie odběru vzorků plísní
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN ISO 16000-26
Vnitřní ovzduší - Část 26: Postup odběru vzorků při stanovení oxidu uhličitého (CO2)
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.9.2013

ČSN EN ISO 16000-32
Vnitřní ovzduší - Část 32: Zjišťování výskytu znečišťujících látek v budovách
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.1.2015

 
 
Reklama