Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15358
Tuhá alternativní paliva - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky pro jejich použití při výrobě tuhých alternativních paliv

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid recovered fuels - Quality management systems - Particular requirements for their application to the production of solid recovered fuels
Třídicí znak:838301
Schválena:19.8.2011
Vydána:1.9.2011
Účinnost od:1.10.2011
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:578 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama