Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14212
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu siřičitého ultrafialovou fluorescencí

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence
Třídicí znak:835722
Schválena:11.7.2013
Vydána:1.8.2013
Účinnost od:1.9.2013
Počet stran:88
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:793 kB
Opravy:*1 6.14 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.6.2014
Věstník:6/2014
Účinnost od:1.7.2014
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:147 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama