Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 13732-1
Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 1: Horké povrchy

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ergonomice of the thermal environment - Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces - Part 1: Hot surfaces
Třídicí znak:833557
Schválena:16.3.2009
Vydána:1.4.2009
Účinnost od:1.5.2009
Počet stran:38
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:521 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama