Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 15149-3
Tuhá biopaliva - Metody stanovení zrnitostního rozdělení - Část 3: Metoda třídění rotačním sítem

Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Solid biofuels - Methods for the determination of particle size distribution - Part 3: Rotary screen method
Třídicí znak:838219
Schválena:12.6.2006
Vydána:1.8.2006
Účinnost od:1.9.2006
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 15149-3:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:256 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama