Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI 83 8302
Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Zobrazit anotaci
Třídicí znak:838302
Schválena:3.3.2007
Vydána:1.4.2007
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.7.2012
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 15359:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:712 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama